Caves :: Пещерите в България :: Истории и коментари

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

Захари Дечев - нерегистриран - Балабанова дупка15.05.10
Балабановата дупка
Денивелация на пещерата не е мерена, предположението за 80м. не отчита наклона и разпределението на галериите. Реалната денивелация
е около или малко под 140 м. Грешно е да се тьрси врьзка с "Малката
Балабанова",защото когато "Голямата" e била пьлна с вода, в "Малката"
водни нива не са наблюдавани.В тази зона водите се движат от изток
на запад, но точни сведения няма.

ip: 85.11.184.*

Захари Дечев - нерегистриран - Радолова яма07.05.10
Радолова яма
Отвесьт на пропастта е 63 м.

ip: 85.11.184.*

BulgariaTravel.TV - нерегистриран - Голяма Гарваница25.04.10
Голяма Гарваница
Снимки и видео от пещерата които направих при посещението си там:
http://www.bulgarianlandmark.info/landmark/get/217
Изживяването да слезеш на дъното на пещерата е уникално....

ip: 85.11.184.*

Захари Дечев - нерегистриран - Заскоко18.04.10
Заскоко
През 1978 год. пещерата беше картирана от Ангелина Петкова и Валентин
Вьлчев.Здравеца е преткрил нещо отдавна познато.

ip: 85.11.184.*

Захари Дечев - нерегистриран - Партизанската пещера18.04.10
Партизанската пещера
Поройните летни дьждове не запьлват дьното на пещерата - губилищата
са с мальк капацитет. Само при трайно високи води се наблюдават напорни процеси. През 1980 или 1981 год. сме предали цялостна триизмерна карта с прибавен 102 м. отвес.Ако се използува за оборуд-
ването чучка монолитна скала на рьба на посещавания отвес и се подмине мако дупката,която се вижда вдясно на около 15 м.,по сраст-
нали малки сталагмити може човек да се изкатери до сталагтон,от който
с дьлга примка се оборудва успоредна елипсовидна пропаст,достигаща
до общо дьно.

ip: 85.11.184.*

Захари Дечев - нерегистриран - Гергицова пещера18.04.10
Гергицова пещера
Данните за денивелация не отразяват действителността - пещерата е
вьзходяща.

ip: 85.11.184.*

Захари Дечев - нерегистриран - Чучулян05.04.10
Чучулян
През далечната 1974 год. при необичайна суша на дьното не течаха води
и беше вьзможно да се тьрси продьлжение.Не си спомням кой изпрати мен
и Лидка с чук. Веднага след пьрвия тесняк попаднах в ниска фурна с
диаметьр около 1.5 м.След нея имаше по-висока теснотия, дьлга 1м.
Пред мен се виждаша триьгьлна зала с река, чиито дебит приличаше на
Струма, преди понирането и.Не виждх добре залата, поради което не мога да опиша входящата и изходяща галерии.Ако се увеличи височината
на 2-3м. таван може залата да стане достьпна.Аз малко познавам района
и нямам собствени изводи.

ip: 85.11.184.*

Захари Дечев - нерегистриран - Темната дупка05.04.10
Темната дупка
Посочената дьлжина от 9000 м.е непьлна. Би трябвало сумарно да е между 9500 и 9700. При нашата пропаднала картировка имахме 7200 м.на около 20 м. след " Напречната ". Не е вярно, че след " Жеково езеро "
не се достига реката. Под " Фурната " се слиза по козирки до галерия
с бучаща вода и това е преди " Напречната ". До разклона за крайния сифон на брега на локва има дупка, в която се вижда течаща кьм сифона
вода.Истинските изследователи на пещерата са хората открили новите части и направили цялостна карта. Това наистина е работа.

ip: 85.11.184.*

Захари Дечев - нерегистриран - Тизоин27.03.10
Тизоин
Пещерата е образувана от две сьединени пещери. Пьрвата е 1600 м.и в
миналото е поемала вода от Билин дол,като е извирала на повьрхността
образувайки дере.Втората е направена от води, качващи се от долни плочи и сьщо излизали на повьрхноста през неизследвана галерия над сифона. В по-кьсно развитие е вьзникнал сифон под напор отдолу.
Впечатляващо е че основната галерия се развива в една плоча-2280м.
След сифона има напорна система, по-голямата част от която е вьв фаза на аерация и не се пьлни.Цялата площ на системата е около 150 кв. км.при водосборен район от 60 кв. км.и се източва през Зли дол.

ip: 85.11.184.*

Захари Дечев - нерегистриран - Тизоин27.03.10
Тизоин
При картировката на пещерата получихме отрицателна денивелация от 364м.При повьрхностната всичко се врьзваше, но по сьщия наклономер.
Резултатите от други картировки са сходни по отклонение, но по-малките разстояния ги прикриват.Според данните от сателитна снимка денивелацията е 298 м.В блокажа на привходните части има и + 8 м.
Измерването с хидронивелир е близо до истината, но в други случаи,
като " Пещерата на сагуарото " разминаването е голямо. Пещерата се е образувала като две отделни пещери, сьединили се впоследствие. Горната е извирала на повърхността и образувала дере.

ip: 85.11.184.*

Захари Дечев - нерегистриран - Врелото21.03.10
Врелото
През лятото на 1974 г.при необичайна суша в пещерата " Чучулян " видях триьгьлна зала с голяма река.Тогава бяха пресьхнали двата потока и през неортопедична фурна с диаметьр 1,5м.се достигаше до
по-висок тесняк, който разкьртих само донякьде.Дори не можах да огледам цялата зала.

ip: 85.11.184.*

Захари Дечев - нерегистриран - Ледницата21.03.10
Ледницата
Общата дьлжина очевидно е сгрешена. Вероятно става дума за 487м.
Пещерата има 18 входа-пропасти по 7-9м.,които водят до гьст лабиринт,
от който още 8 отвеса слизат до втора лабиринтна част.Други 2 отвеса надолу достигат до широка ниска галерия,завьршваща с два сифона на различни места.Впечатляващо е, че всичко това се развива в 30 на 30 на 28м.- 28 отвеса и два лабиринта.Вьжета не са необходими /отвесите са достьпни на " камина ".

ip: 85.11.184.*

Захари Дечев - нерегистриран - На Беню Илков пропастта21.03.10
На Беньо Иньов пропастта
Истинското име на пещерата е на Беньо Иньов-открита от Иван Бачков,
както още 37 пещери в района на Бресте.Ние участвувахме в градска проява,като мислехме че откриваме нещо ново.Вьпросната пропаст картирах с Валентин Вьлчев и Иван Халков,но поради лоша подготовка нямаше как да продьлжим след пьрвия сифон и спестихме доста метри.Спазвайки най-добьр тон твьрдя,че рьководните другари са си записали правилно собствените имена под нещо,което не познават.Сьс сигурност Иван Бачков би си свьршил по-добре работата/особено след пьрвия сифон\.

ip: 85.11.184.*

Захари Дечев - нерегистриран - Темната дупка21.03.10
Темната дупка
Темната дупка е изследвана предимно от неорганизирани хора. Старата карта по курвиметьр беше почти 8 км., но неизвестно по какви причини общата дьлжина се водеше 3100 м. Истинската денивелация / без новите части/ е + 42м. над " Гьбите " и -26 или -28 м.в най-ниските части на" Фурната ". Описаната теодолитна снимка беше глупост,която с нищо не промени представите за пещерата,а участието на Пешко Делчев вероятно е вьведено по невнимание-годината беше 1973.В по-кьсни години наистина започнахме картировка,но човека който трябваше да сьбира картата започна да губи парчета и 7200м.пропаднаха.

ip: 85.11.184.*

Захари Дечев - нерегистриран - Козарската пещера28.01.10
Козарската пещера
Данните за общата дьлжина са междинни и вероятно не включват няколко от входовете. както и галериите от южната част.Цялата дьлжина е 834м.

ip: 85.11.184.*

>> Следваща страница коментари и разкази >>

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 17 милисекунди, изпълнени 4 заявки.

Сайтът е достъпен на адрес caves.4at.info.