Caves :: Пещерите в България :: Информация за Темната дупка

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Списък пещери | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Темната дупка

БФСп N: 0511
Населено място: гара Лакатник, общ. Своге, Софийска област
Обща дължина: 9 000
Денивелация: 35
Дълбочина минус: -35
Изкачване плюс: 0
GPS координати: E 23° 23' 28.32", N 43° 05' 22.92" - Без датум
Източник: от архив - 2004-2005г., вероятен датум - Пулково.
GPS координати: E 23° 23' 28.32'', N 43° 05' 22.92''
Координатът няма източник. Координатите без източник може да съдържат умишлена грешка.
О П И С А Н И Е
Сайтът вече действа на принципа на отворена енциклопедия. Всеки от вас може да добави описания след регистрация.

Моля, регистрирайте се.

2 описания от потребители на сайта

kahavicata - tanq 12.09.2008
"Темната дупка"

ИПещерата се намира край гара Лакатник северозападно от гарата на левия бряг на р.Искър на 27м над нейното ниво в стената на скален венец на югоизточния склон на Козница планина. Образувана в тъмни среднотриаски варовици (ладин) на Милановската синклинала.
Първото известно посещение е от 1912г, когато Ив.Буреш проучва прилепната й фауна. Първата карта и описание на 150м са публикувани 1915г от Жеко Радев. Изследванията се продължават от инж.П.Петров, И.Нинчовски, М.Войнягов, П.Енглиш, И.Първанов в периода 1921-1926г, които картират около 1км галерии. Пълно и точно описание е публикувано през 1936 г. Прекартирана през 1948г по време на Научно-изследователската пещерна бригада "Т. Павлов", когато се откриват СЗ части. Група спелеолози под ръководството на П.Трантеев допроучват пещерата, като през 1958г дължината нараства на 3,200м. Проучванията продължават през 1971г от "Черни връх" София, които започват да правят и теодолитна снимка на пещерата и морфоложки профили през 10 метров мащаб 1:100. Картирането бе започнато от Петър Трантеев - Хера, продължено от Петър Петров - Пумата и Петър Делчев - профили. Картата бе направена почти до края, като най-трудната част беше във "Фурната", където оставаха около 300 метра, за да се довърши. За съжаление целия този гигантски труд се загуби със смъртта на Хера и заминаването на Пумата във Франция.
От 1991г колектив софийски спелеолози под ръководството на инж.Ясен Вучков от "Черни връх" и Кирил Данаилов от "Хеликтит" София работят върху детайлно картиране и изработването на векторизирана компютърна карта на пещерата.
През 2001 година по време съвместна експедиция белгийски и френски леководолази навлязоха 240м в сифон и достигнаха дълбочина -20м в края на пещерата.
Представлява система от 2 основни галерии с прилежащи части. По-дълга е североизточната част на пещерата - 800м по главната ос, като по нея протича и основната подземна река. Галериите са широки и високи с прeобладаващ правоъгълен и обърнато-трапецовиден напречен профил. Галерията в западно-северозападна посока, без разклоненията и етажите е дълга около 710м. Обикновено реката се оттича подземно през подлежащия на пещерата карстов извор Житолюб, но при екстремни валежи и снеготопене вдига нивото си и изтича през входа на пещерата.
Изградена в серията пукнатини на района, Темната дупка е съставена от две основни галерии, съединени помежду си и много напречни, като цялата система е разположена на 4 етажа, без да се смята първият все още неоткрит етаж, по който тече подземната река, след като напусне Жековото езеро. До него най-лесно се стига, като посетителят се придържа към дясната страна, мине под прочутия Чатал, покрай Изворчето, а от следващата Ниска зала вземе най-долния широк ход към Езерото. От отворите по дъното му извира подземната река, която по тесен проход в западна посока минава под Новата галерия и някъде под Напречната завива към извора Житолюб. От Ниската зала ляво отклонение води по Пясъчната галерия, като вдясно остава Фурната. Там има едно малко изкачване и се тръгва в лявата страна на Развалините до Водопада. Срещу течението трябва да се мине през втория водопад - Пръскалото и по водната галерия да се върви нагоре. Първият водопад потъва в дълбочина, сифонира и през Скритото езеро попада в отворите на Жековото езеро. По водната галерия не след много се достига до раздвояването й и същевременно до съединяването й с Павираната, която е всъщност пътят ,от Чатала. Раздвояването скоро свършва, както и площадката, по която до този момент става движението. Налага се слизане в самата вода, която тук идва отляво (при високи води тук не е безопасно!).
Продължава се по суха галерия. След около 50 м галерията отново се раздвоява: лявото разклонение води към езерата Ниското, Академик Буреш и Мрачното. На края на Мрачното езеро има сифон, от който извира цялото количество вода на пещерата. Езерата са свързани с прагове и имат дълбочина до 3 м. Дясното разклонение (от Наковалните) води през две срутвания (второто често заблуждава преминаващите - трябва да се изкачи още в началото) към извънредно глинеста галерияу Вляво остава Пешовата яма, чието водно огледало е свързано със сифона на Мрачното езеро. Напред е Първанов бунар, а след него езерата Пепи. Едното от тях (второто) е под ъгъл. След него галерията продължава все така кална и след нов завой достига до дълбокото Радево езеро. В цепнатините над езерото може да се проникне в най-високата - крайната галерия на пещерата. След ез.Бригадно, което е плитко, се стига до плътно срутване. Водата идва тук изпод дясната. стена и се губи под лявата. Това място се намира на 767 м от входа.
Лявата основна галерия на пещерата започва още по пътя за Жековото езеро, минава през малки тесни езера и след тях се свързва с галерията, идваща от Фурната, после минава под Развалините (има слухова връзка!) и чак тогава става значително по-висока. При голяма вода преливащите води на Жековото езеро текат по тази галерия, иначе те са под нея. Високите води се губят в Банята в нисък сифон. Основната галерия от входа на Банята леко се издига нагоре и води към Изворната галерия, където в ляво се вижда да извира вода от тесен канал на стената. Вдясно ниско на около 5 м през тесни процепи се чува шумът на подземната река, идваща от Жековото езеро. Изворната галерия завършва сляпо с кладенец, пълен с вода. Близо до изворчето вляво по блоковете на срутен под на горна галерия се излиза в отначало каньоновидна, а после съвсем ниска галерия. Около 80м тук трябва да се пълзи, после се излизаотново на основната диаклаза, която има дълбочина около 12м. Движението става по издадени части в горната част на пропастта, докато се стигне до Напречната. По средата й има кладенец, чието ниво е същото, както и на кладенеца на Изворната галерия. По Напречната може да се мине към първото езеро в Новата - ез.Вики, после по тесен и нисък проход трябва да се премине Дългото езеро (само с газене), до него е Езерото на дружбата - късо, но дълбоко. Отново ниска галерия и се стига до Синята зала. Тук е истинска плетеница от блокове, тесни канали и проходи. Някъде вляво остава един скрит проход, по чиито дълбоки с тънки остри прегради синтрови езера може да се стигне до Езерото с лилията. То се минава почти по корем, защото сводът е нисък. Следва преминаване върху паднали блокове и се излиза на широка и висока галерия, която е извънредно красива за мащабите и украсата на Темната дупка. Дебели синтрови прегради, червеникави и кафяви образувания има тук навсякъде. Двата края на тази галерия - Трапезарията, са срутени подове на горни галерии. Долният край е много опасен с надвисналите си блокове. Тук е другата крайна точка на Темната дупка.
Новите части представляват успоредна галерия на главната галерия от езеро "Пепи" до "Кубаните". В тях има две характерни места - "Пресата", откъдето идва водата и блокажа на около 80м от пресата. Това са единствените места в които се долавя слабо течение към тавана на кубето над блокажа. След блокажа галерията се разклонява на три. Лявата отива към красивите части, напред продължава друга към кални кладенци (откъдето идва течението) и възходяща галерия, а вдясно почти под прав ъгъл къса 50-60 м възходяща галерия, завършваща с огромен калцитен натек с видима дебелина около 50см, явно запушена от него. Споменатите галерии са възходящи и пресечената им точка е блокажа, течението се стреми към кубето на блокажа и следователно това е мястото, където е възможно да има продължение. Друго интересно, но може би неперспективно място е в началото на главната галерия след началните тесняци, където според "хеликтитци" галерията завършва с комин!
Фауната е богата: 17 троглобионта-чeрвеят Haplotaxis bureschi, водните охлюви-Belgrandiella hessei и Saxurinator buresi, нисшите ракообразни Pseudocandona eremita, Speocyclops infernus и Diacyclops clandestinus, мокриците Bureschia bulgarica и Protelsonia lakatnicensis, мамареца Niphargus bureschi, скрипята Lithobius lakatnicensis, стоножката Typhloiulus bureschi, сенокосците Paranemastoma (Buresiolla) bureschi и Paralola buresi, колемболата Pseudosinella duodecimocellata, диплурите Plusiocampa bureschi и P. rauseri, бръмбарите Pheggomisetes globiceps lakatnicensis и Duvalius papasoffi.
Пещерата е "училището" на софийските пещерняци. Бе направен неуспешен опит за осветяване на долния етаж, след което кабелите бяха разграбени. Има врата, която засега не се заключва.
dzver - Веселин Николов 03.09.2007
Намира се на 52 км. северно от София в карстовия Лакатнишки район в искърското дефиле. Входът й е разположен на 27 метра над река Искър, до него води пътека с парапет.

Пещерата се състои се от две основни галерии, съединени помежду си от много напречни галерии. Цялата система е разположена на 4 етажа. По дъното на пещерата тече река, чийто водосборен басейн е по високите части на Осиковското плато. Реката извира в извора Житолюб. В доломитизираните варовици водата е оформила двойни галерии, отточни и безотточни езера, прагове, водопади и еврозионни котли.

В старата си част е бедна на образувания, но в новооткрите части има много и разнообразни.

Пещерата е в процес на прекартиране, точната дължина не е известна.

Тази пещера има и описание, останало от стария сайт, но то не е достъпно за вас.

Снимки: 120

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 24 Следваща
топо темната
Подробна карта на началото на пещерата
скица
карта
С лодка по езерата Пепи

 
Добавете своя снимка за Темната дупка
 

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

Gonaedpow - нерегистриран11.11.18
Сериалы и фильмы смотреть онлайн в HD качестве без рекламы - kinovhd.online
В настоящем году вышло безумно много интересных фильмов. Вы смело можете смотреть самые крутые фильмы в HD качестве. Если Вас заинтриговали фильмы в HD, вам стоит сортировать видео по дате или по комментариям. Вы смело можете находить самые интересные фильмы через кинопоиск.

Если вас привлекают новые фильмы, онлайн кинотеатр посодействует Вам в том, чтобы вы могли просматривать самые интересные сериалы. Сейчас смотреть фильмы в HD очень популярно. Вы можете просматривать сериалы начиная с 2012 года и смотреть их в отличном качестве. Если вас заинтересовали реально неординарные фильмы, то смотреть онлайн фильмы по книгам сейчас также доступно. Очень много видео снимаются по сюжету книг. Если вас привлекают такие видео, вы можете смело переходить на kinovhd.online

На сайте регулярно обновляются сериалы по жанрам. У вас есть возможность просматривать виртуальные фильмы про катастрофы или про крушения лайнеров. Если вы предпочитаете сериалы о том, что происходит на борту самолетов или остросюжетные драмы, стоит пользоваться отличным ресурсом. Вы смело можете смотреть online фильмы про вампиров, а также самые интересные сериалы про них. На сайте также доступна лучшая коллекция фильмов про инопланетян. Она также регулярно обновляется и самые крутые фильмы всегда доступны в открытом доступе.

Если вас привлекают смотреть онлайн Дэдпул 2 в HD , вам стоит зайти на наш сайт, где размещены фильмы в отлично HD качестве. В них принимают участие самые популярные актеры мира из США, Японии и других стран. Если вас заинтриговали фильмы про кибербезопасность или у вас появился интерес смотреть online фильмы про реальные события, кликайте на портал kinovhd.online. Администрация кинотеатра регулярно публикует на портал военные фильмы, которые пользуются интересом у разных зрителей. Если вы хотите включить интересные мультики для детишек, их также реально найти на портале.

На ресурсе смотреть сериалы вестерны в HD на русском языке также можно. Большинство фильмов, которые размещены на ресурсе – очень популярные. Среди них доступны свежак 2018 года и смотреть онлайн Русалка. Озеро мертвых в HD . Если вас заинтересовали военные фильмы или боевики, они также размещены. Такие видео, как правило, смотрят настоящие мужики. Про дам и женщин администрация также не забыла. Каждый день добавляются новые драмы и взрослые комедии. Если вас заинтересовали турецкие сериалы в HD на русском языке, на сайте есть целый перечень их. Среди таких сериалов доступны и корейские видео.

Многие сегодня любят смотреть индийские сериалы в HD на русском языке. Если вы предпочитаете смотреть фильмы комиксы в HD на русском языке, огромный каталог таких фильмов есть на веб-сервисе. На сайте есть каталог видео по жанру. Там вы также можете изучить и фильмы, которые скоро выйдут. Новые серии видео каждую неделю добавляются на портал.
Сейчас вам больше не надо будет идти в кинотеатр. Если вы стремитесь посмотреть виртуальные фильмы в HD качестве, вам не надо будет больше тратить большой объем трафика. Вы можете просматривать самые популярные серии сериалов в HD качестве. Американские сериалы и фильмы могут смотреть парни и девушки как с друзьями, так и с любимыми людьми. Если вы хотите найти портал для семьи, то на ресурсе kinovhd.online здесь вы можете просматривать разные видео по жанрам.

На ресурсе работают ньюсмейкеры, которые каждый день добавляют интересные фильмы и сериалы. Если вы хотите насладиться вечером фильмом или сериалом, смотреть в HD качестве видео теперь легко. Вы можете смотреть крутые фильмы с комфортом и получать удовольствие. При необходимости есть возможность написать администраторам через форму обратной связи. Они в сжатые сроки предоставляют ответ.

ip: 31.184.238.*

Sivefodus - нерегистриран09.11.18
Свежие новости в шоу-бизнесе на портале - zaxvatu.net
Крутые вещи всегда забавно узнавать в сети. Если вы любите читать интересные блоги, предлагаем вам просматривать на таких сайтах максимальную информацию. Как правило, на таких ресурсах временами публикуются новости по поводу автомобилей, новости здоровья.

Много женщин рассказывают о рецептах кулинарии. Если в государстве произошло какое-то интересное открытие, вы легко сможете узнать об этом на таком блоге. Не так давно такие страницы захватили большую аудиторию читателей и сейчас известные новостные компании активно начали терять своих читателей.

На ресурсе https://zaxvatu.net/ вы легко можете получить увлекательную информацию для своей жизни. Там добавляется крутая информация и по поводу правительственных вопросов. Временами можно увидеть информативные и интересные новости юридического характера. Если вас интересуют новые изменения в правилах ПДД, такую информацию вы также можете первым узнать на портале.

Не за горами 2019 и достаточно много интересных фактов, которые буду проходить в мире в следующем году вы легко можете узнать на новостном портале. Сегодня на zaxvatu.net вы можете прочитать много нового касаемо дома. Если вас интересует последняя информация об индексации пенсий в 2019 году или новые государственные реформы, об этом запросто можно прочитать справку на ресурсе. В эти дни сайт посещает огромное количество посетителей из разных регионов России. Вы с легкостью можете просмотреть сведения о праздниках в 2019 году и дни, когда праздники будут проходить. Если вас интересует прогноз погоды на начало следующего года и зимние месяцы, вы также можете просмотреть об этом на ресурсе.

Временами случается так, что люди хотят провести Рождество заграницей. Если вы не знаете, где круто провести Новый Год и вы хотите об этом узнать, рекомендуем прочитать новости на портале https://zaxvatu.net/, где есть большое количество полезных новостей об этом.

Все эстрадные новости мирового сообщества также есть на сайте. Так ведется лента, где вы можете узнавать данные об известных людях, а также искать биографию интересующих Вас людей. Очень часто появляется вопрос, где же найти актуальные данные по поводу пенсионного стажа.

Если вы об этом не осведомлены, кликайте на ресурс. Там размещена полная инструкция насчет индексации пенсий и много нужной информации. Если вы желаете найти информацию о том, в каких банках оптимально держать депозиты, вы также можете кликать на этот сайт.

ip: 31.184.238.*

Avertonor - нерегистриран08.11.18
купить сигареты
В каких кругах вы бы не были, кругом будут женщины, которые курят табачные изделия. В наши дни почти каждый второй человек на земле курит сигареты. Если вы предпочитаете тянуть хорошие сигареты, любите расслабляться после стрессов и различных напряженных семейных сор, рекомендуем Вам обратить интерес на интернет-магазин BMJ.

Сотрудники этой фирмы занимаются сбытом разных табачных изделий. Сейчас настоящие арабские табачные изделия вы можете приобрести теперь и в Казахстане. Для этого достаточно всего перейти на bmj.kz, где вы сможете найти разные сигареты.

Если вас заинтересовали сигареты оптом, вы можете сделать оптовую покупку и не переживать насчет качества. Фирма гарантирует на каждый блок и на каждую пачку отличное качество. Ассортимент табачных изделий очень высокий. Вы можете купить элитные сигареты, а также сигареты из ОАЭ. Если вас привлекла гибкая ценовая политика, при оптовой покупке вы можете обговорить эти вопросы с сотрудниками организации.

Продукция организации безумно известная и пользуется спросом во многих регионах Казахстана. Для приобретения товаров необходимо позвонить по +7-(727)2610601 и связаться с консультантами. Если вы пожелаете приехать в офис и обговорить все нюансы индивидуально, вы можете приехать в г. Алматы, ул.Тулебаева,170, где вас проинформируют и ответят на любые ваши вопросы.

Продукция организации не может не радовать, так как табачные изделия из ОАЭ в Казахстане очень популярны. Приобретают изделия оптом различные клубы. Вы можете организовать покупку сигарет оптом для пабов или ресторанов. Часто заказывают табачные изделия в развлекательные места. Если вы желаете купить сигареты оптом в Казахстане, вам следует зайти на bmj.kz, где вы сможете сделать покупку.

В наши дни продукция компании BMJ INDUSTRIES пользуется популярностью не только в Казахстане, но и за его пределами. Чтобы вы смогли проконсультироваться по наименованию сигарет, которые вы можете зарезервировать, вам надо кликнуть магазин сигарет сюда. На ресурсе организации вы можете приобрести электронные сигареты или табачные изделия. Сегодня табачные изделия популярны как у молодых людей, так и у девушек.

Табачные изделия оптом из ОАЭ очень популярны и качество их крутое. Все сигареты, которые есть в фирме, всегда производятся из отборного табака. Весь табак идет премиального, который выращивается в крутых условиях. Благоприятные условия погоды, где выращивается табак способствуют наслаждению. Весь табак идет листовой, он детально проверяется перед фасовкой.

Среди популярных сигарет можно легко увидеть сигареты Oscar. Большой популярностью в последние годы пользуются табачные изделия Mac. Также надо выделить магазин табака Алматы, где вы можете выбрать сигареты крутых производителей. Вы можете дымить распространенные сигареты и приобретать их по адекватным ценам. Модные табачные изделия сейчас в тренде. Вы можете табак в Казахстане заказать в компании в любом количестве.

Если вы стремитесь купить оптом для кабака или для себя табак, сделать это теперь проще простого. Кроме общения с консультантом вы можете оставить свою анкету с вопросами на ресурсе. Все анкеты рассматриваются безумно быстро. Для того, чтобы это сделать, необходимо кликнуть на bmj.kz, где вы сможете заполнить поля и указать всю важную информацию.

Специалисты всегда быстро отвечают всем клиентам. Положительные отклики о фирме и о табаке вы можете найти на портале. Сегодня у организации BMJ невероятно много отзывов. Нужно выделить и саму специфику работы фирмы и их умения. Множество табачных сортов есть в продаже. Если вы желаете курить сигареты восточных стран, переходите на ресурс BMJ, где у вас будет огромный выбор.

ip: 31.184.238.*

NeucomBunse - нерегистриран07.11.18
Свежие события в спорте на портале - zaxvatu.net
Смешные интриги всегда увлекательно узнавать в паутине. Если вы любите читать крутые блоги, рекомендуем вам просматривать на таких ресурсах максимальную информацию. В основном, на таких ресурсах иногда добавляются новости автомобильного мира, новости здоровья.

Много девушек рассказывают о рецептах тортов. Если в стране стряслось какое-то увлекательное открытие, вы моментально сможете узнать об этом на таком блоге. Не так давно такие порталы захватили большую аудиторию читателей и сегодня популярные новостные каналы активно начали терять своих читателей.

На сайте https://zaxvatu.net/3-lenta/ вы легко можете получить крутую информацию для своей жизни. Там добавляется крутая информация и по поводу правительственных вопросов. Временами реально увидеть информативные и увлекательные статьи юридического характера. Если вас привлекают новые изменения в правилах ПДД, такие данные вы также можете первым узнать на сайте.

Не за горами 2019 и очень много крутых фактов, которые буду происходить в мире в следующем году вы запросто можете узнать на новостном портале. Сегодня на zaxvatu.net вы можете разведать много новостей касаемо дома. Если вас заинтересовала последняя информация об индексации пенсий в 2019 году или новые государственные реформы, об этом легко можно прочитать данные на портале. Сегодня блог посещает огромное количество посетителей из многих регионов страны. Вы легко можете просмотреть информацию о праздниках в 2019 году и дни, когда они будут проходить. Если вас интересует прогноз погоды на начало следующего года и весенние месяцы, вы также можете просмотреть об этом на портале.

Временами случается так, что мужчины хотят провести Новый Год заграницей. Если вы не знаете, где круто провести Новый Год и вы желаете об этом узнать, рекомендуем прочитать информацию на веб-сайте https://zaxvatu.net/, где доступно большое количество информации об этом.

Все эстрадные новости мирового сообщества также доступны на веб-ресурсе. Так ведется лента, где вы можете узнавать информацию об известных женщинах, а также находить биографию популярных людей. Очень часто появляется вопрос, где же просмотреть актуальные данные по поводу пенсионного стажа.

Если вы об этом не знаете, переходите на ресурс. Там доступна полная справка касаемо индексации пенсий и много полезной информации. Если вы стремитесь найти информацию о том, в каких государственных учреждениях выгодно держать депозиты, вы также можете переходить на этот ресурс.

ip: 31.184.238.*

ibotuxucosqiv - нерегистриран06.11.18
Venturi artefacta: unproven shaving, pleio-tropic menopause.
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor

ip: 109.162.125.*

oxialabqeyuye - нерегистриран06.11.18
Antenatal frenulum deviated, dense emergencies, rate commission.
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor

ip: 109.162.125.*

AlerimaPam - нерегистриран04.11.18
кавайные картинки на trend-city.ru
Сейчас многие парни ищут новые виды хобби. Сегодня очень распространены различные схемы вязания спицами, с помощью которых девочки и бабушки проводят забавно время. Если вы хотите уютно проводить вечерние будни с любимыми рядом членами семьи, рекомендуем зайти на наш сайт.

На trend-city.ru вы сможете быстро подобрать забавное развлечение для вас и всей вашей семьи. На сайт в наши дни переходят не только девушки, но и мальчики, мужчины. Там вы найдёте схемы вязания крючком, крутые рисунки для срисовки и много чего крутого.

Сегодня Trend-City есть одним из самых продуктивных ресурсов в интернете для жизни. Там размещены не только рекомендации, которые могут быть полезными, но и видеофайлы и многое другое. Вы можете просмотреть статьи о лайфхаках, просмотреть различные статьи о рукоделье и милые картинки для срисовки , найти забавные изображения для срисовки карандашом.

Если у вас уже присутствует любимое занятие, вы смело можете найти статьи, которые позволят вам наслаждаться досугом, не выходя из дома. Вы можете найти данные на портале по блокам. Если вас интересуют узоры спицами или узоры крючком, очень много полезного размещено на сайте. Иногда бывает так, что надо найти для детей трафареты для вырезания. Если в сети такого нет, вы можете бегло заходить на trend-city.ru где вы найдёте много полезной информации.

Очень много детей любят рисовать. Если вы видите, что ваш ребенок любит искусство, вам нужно его развивать по всем направлениям. С содействием различных объектов вы можете объяснить, как рисовать разные детали, пистолеты, природу, машины и другие объекты мира. Если вам интересно следить за всем что происходит, рекомендуем подписаться на YouTube канал и просматривать ролики. Там вы сможете найти файлы по обучению вязания, как должным образом вязать новеньким и многое другое.

Сейчас Trend-City считается социальной сетью, в которую вступают любители рукоделия. В группе очень много разнообразных лиц с разными видами хобби. Вы можете общаться в social network по поводу рукоделий, обсуждать интересные виды искусства. У вас есть шанс найти единомышленников.

Если вас заинтересовали Раскраски для взрослых , или вы просто желаете озадачить чем-то своих деток, смело кликайте на сайт. Там вы сможете найти даже раскраски из мультфильмов. Если у вас будут появляться какие-то трудности, вы смело можете писать к менеджерам. Они отвечают на все вопросы и содействуют при первой же возможности.

ip: 31.184.238.*

GogretsGop - нерегистриран01.11.18
funny dog videos - 2puppies.com
Currently more and more people prefer to buy puppies. If you wish to find and to buy a small and nice puppy, you can look for various purposes on the Internet. Some folk at web suggest the idea to buy an adult dog. Best way to have a favorite animal near you – to purchase a clever puppy. You may do it https://www.facebook.com/puppiesforsale.eu - facebook dog video here.

On https://2puppies.com/ - 2puppies.com there are some different advertisements regarding the buying of a puppy. Likewise, you could find funny dog videos. If you wish to watch ridiculous puppy videos, you may enter this website. Today funny vids are really illustrious. However, videos of puppies beat records at different media sources. At the link, there are many funny animals video clips.

Before purchasing the animal, we recommend look for how the puppy behaves. At link however you may see otherwise imagines. Usually, guys look for various videos before buying the animal. However, animals like puppies grow and their lifespan is over 15 years. At the link, there are different cute puppy pictures.

If you want to find adverts about sale puppies, you could connect with managers. You shall call for them and connect with them at Unit 15815, Courier Point, 13 Freeland Park, Wareham Road, Poole, Dorset, BH16 6FH, UK. Usually, managers answer very quick and you can also unite with them at social media, like facebook or twitter.

Many of adverts are very helpful. It helps men search different puppies. Some people prefer exceptional breeds. When you have made a solution to buy a funny puppy, you could find more info about the type of breed. Many articles at Internet will suggest you to make the right decision.

If you desire to sell a puppy, you could do it at a various source. For example, you should sell dogs on facebook. At 2puppies large data bank and you should use it. Some people haven’t an opportunity to use the desired breed at markets or special companies. Today very easy to find and to buy or to sell the desired breed with the assist of the web.

However, you may sell animals on Facebook and administrators will help you with this. As well, facebook rules on selling puppies are very easy. You can buy or sell different type of breed. Some breeds are only with white color and any animals are only with dark color.

To get dogs from trusted puppy breeders is very easy. However, it is very cozy because on the web you may find imagines and you may select your dear breed and make offers for the breeder. Just currently at the network there are at a sale any interesting variants. You could buy big or small dogs. If you desire to buy an aggressive dog, it is probable. If you want to find an animal with a calm temper, it is also feasible!

ip: 31.184.238.*

irawaexdopi - нерегистриран25.10.18
C lysis lengths step-wise development; prescribing.
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor

ip: 37.115.121.*

yuobaeq - нерегистриран25.10.18
Of filtration ground synapse exposed peritonism experience.
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor

ip: 37.115.209.*

iyaaeqeiuj - нерегистриран25.10.18
Severe excoriated week goitres simultaneously.
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor

ip: 37.115.209.*

uiyuzecasa - нерегистриран25.10.18
For substance, resurfacing perioperative natural, button great.
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor

ip: 37.115.121.*

Tazaumeduff - нерегистриран25.10.18
мгновенные займы на карту онлайн без проверок - ВСЕ-ЗАЙМЫ-ТУТ.РФ
В наше время займы пользуются большой популярностью. С помощью финансовой помощи реально решить ряд серьёзных вопросов. Часто бывает так, что на самые нужные вещи не хватает средств. Вы можете отлично сэкономить время при оформлении займа. Чтобы не стоять в очереди за средствами в банке, можно оформить займ online.

Временами бывает так, что деньги необходимы очень срочно, и на долгосрочную обработку данных физически нет времени. С помощью виртуальных МФО реально получить все займы на карту онлайн , перечень лучших МФО есть на все-займы-тут.рф, где вы сможете подобрать любой приемлемый для Вас сервис.

Вы можете оформить займ без справок и ценных бумаг. Нет потребности собирать огромный пакет документов, как это надо делать для банка. Также следует отметить, что все ваши документы не будут афишироваться, что сейчас очень важно. Каждая из представленных МФО предоставляет свои условия. Вы можете оформить заявку на портале МФО очень быстро. Одобрение по статусу вы можете получить тогда же или через день.

Для получения онлайн займы на банковскую карту срочно без отказа без процентов подойдёт любая банковская карта. Главное, чтобы карточка была активной. На все-займы-тут.рф вы можете оформить моментально займ. Если вам нужен срочный займ, у вас нет недель ожидать, пока по вашей заявке примет решение банк, вам лучше обратиться в МФО.

Любой займ вы можете принять в зависимости от того, на каких условиях фирма выдаёт займ. Все online заявки рассматриваются в организациях очень быстро. Как правило, финансы вы сможете вернуть любым удобным для вас способом. На ресурсе собран каталог сервисов, в которые можно вернуть активы даже в праздничные дни или выходные. Все транзакции проходят в сжатые сроки, а использовать реально как Visa, так и MasterCard.

Вне зависимости от того, какая у вас финансовая ситуация, сервисы вам выдадут займ. Все фирмы online 24/7, что на самом деле невероятно содействует. Моментальное одобрение также предоставляют некоторые сервисы. В наше время микрозайм online – это уже не в новинку. Очень много лиц пользуются займами и оформлять кредит с помощью МФО за 10 минут. Это невероятно легко и комфортно.

Надо также сказать, что с помощью таких сервисов вы можете получить кредиты не только на карту, но и на online кошелек. Если вам нужно получить средства на Яндекс.Деньги или на WebMoney, сделать сейчас это проще простого. Иногда бывает так, что экономические проблемы не дают спокойно жить. Чтобы не обращаться к банковским институтам или знакомым, оптимально использовать услуги МФО, где оформить микрозайм могут даже студенты или люди в возрасте.

Если вам моментально потребовались деньги, особенно если кредитная история отсутствует или она плохая, оптимальнее варианта, чем МФО – не придумать. С содействием таких организаций вы можете не только устранить сложности финансового характера, но и создать или повысить свою кредитную историю.

На все-займы-тут.рф вы можете выбрать любую из фирм на интересных для Вас условий. Получить кредит, online в эти дни реально не выходя из дома. Самое важное, что сумма займа может меняться. Очень много фирм выдают первый кредит не на большие суммы. Однако, после нескольких успешных обратных транзакций вы легко сможете принять займ уже на интересующую Вас сумму.

Во многих МФО процентные ставки доступные. На ресурсе отображается перечень самых отменных МФО, где можно в сжатые сроки оформить займ. Если вам до сих пор долго выдавали финансы или плохо информировали Вас, вам не стоит беспокоиться. На ресурсе все эти функции связаны сразу же при переходе. Вы сможете забыть о трудностях, с которыми вам приходилось сталкиваться ранее. Оформить займ виртуально теперь реально моментально и легко!

ip: 31.184.238.*

NolanKax - нерегистриран24.10.18
скачать бесплатно игры торрент на torrent3.games
Сегодня игры невероятно популярны. В них играют женщины в раннем возрасте. Сейчас с помощью игрушек даже можно зарабатывать деньги. Если вы стремитесь играть и получать положительные эмоции от игры, вам надо найти свою игру, в которой вы сможете открыть личный потенциал. Чтобы это получилось сделать, следует перепробовать различные жанры игр. Выбрать игру и закачать её без денег вы можете у нас на сайте.

На torrent3.games находятся многие игры по годам. Вы можете http://torrent3.games/ - торрент игры скачать бесплатно , с содействием игрушек вы можете отдыхать или же классно проводить время. Сейчас игры дают возможность играть большому количеству игроков. Вы можете играть в различные версии игр и привлекать к миссии своих друзей. Если вас интересуют ожидаемые игры, то в блоке на сайте вы можете увидеть новые игры, которые скоро будут доступны на ресурсе.

Необходимо также выделить, что на сайте размещены игры для людей разного возраста. Если вы хотите найти игры для девочек, это реально сделать. Если вам необходимы шутеры для мальчиков, то такие также размещены на сайте. Вы можете выбрать и экшен игрушки, которые невероятно известны в последнее время. Если вашим деткам надо развивать логическое мышление, то помочь вам в этом смогут логические игрушки.

На torrent3.games вы можете просмотреть также http://torrent3.games/load/ehkshn/19 - скачать экшен игру торрент , которые захватывают дух даже у лиц взрослого возраста. Такие игры отлично подходят для провождения свободного времени с знакомыми. Если вы хотите провести время с парнем или девушкой в сети, но в данный момент вы в разных городах, сделать это возможно с помощью гонок. Кроме этого, на ресурсе находятся самые крутые драки. Кроме всего прочего, последнее время активно начали быть популярны игры для взрослых.

У вас есть также шанс просмотреть и другие игрушки. Если вы хотите поиграть в аркады, то самые лучшие игрушки 2018 года доступны там. Вы сможете просмотреть также на ресурсе разные квесты в соответствующем разделе и музыкальные игры для маленьких деток. Если вам интересны приключения или RTS, с содействием работы сайта такие игры становятся доступными всем! На сайте работает отличная команда специалистов, которая регулярно добавляет игры разных жанров.

Стоит сказать, что, если у вас будут появляться любые вопросы, вы смело можете направлять их администраторам. Они быстро предоставляют ответы и помогут решить вопросы интересующего вас характера.

ip: 31.184.238.*

Nadikaeduff - нерегистриран23.10.18
займы на карту круглосуточно онлайн без отказа - ВСЕ-ЗАЙМЫ-ТУТ.РФ
Сегодня займы пользуются большой популярностью. С помощью денежной помощи можно решить ряд серьёзных вопросов. Временами бывает так, что на самые необходимые вещи не хватает денег. Вы можете отлично сэкономить время при регистрации займа. Чтобы не стоять в очереди за деньгами в банке, можно оформить займ виртуально.

Часто бывает так, что деньги нужны очень срочно, и на длительную обработку данных физически нет дней. С помощью online МФО реально получить займ онлайн на карту круглосуточно без проверок без отказа , перечень лучших МФО собран на все-займы-тут.рф, где вы сможете найти любой комфортный для Вас сервис.

Вы можете получить займ без справок и ценных бумаг. Нет необходимости собирать огромный список документов, как это нужно делать для банка. Также нужно выделить, что все ваши сведения не будут афишироваться, что сейчас очень важно. Каждая из представленных МФО предоставляет свои условия. Вы можете создать заявку на сайте МФО очень быстро. Одобрение по заявке вы можете получить тогда же или на следующий день.

Для получения срочные займы онлайн на карту без проверок подойдёт любая дебетная карта. Важно, чтобы она была действительной. На все-займы-тут.рф вы можете оформить в сжатые сроки займ. Если вас интересует срочный займ, у вас нет недель ожидать, пока по вашей заявке примет решение банк, вам лучше обратиться в МФО.

Любые средства вы можете получить в зависимости от того, на каких условиях организация выдаёт займ. Все виртуальные заявки рассматриваются в компаниях очень быстро. Как правило, деньги вы сможете вернуть интересующим вас и удобным для вас способом. На сайте находится каталог фирм, в которые можно вернуть деньги даже в праздники или выходные. Все переводы проходят в сжатые сроки, а использовать реально как Visa, так и MasterCard.

Вне зависимости от того, какая у вас финансовая ситуация, МФО вам предоставят займ. Все компании работают 24/7, что на самом деле очень помогает. Моментальное одобрение также предоставляют некоторые МФО. Сейчас микрозайм online – это уже не в новинку. Безумно много людей пользуются займами и оформлять заемные средства с помощью МФО за 10 минут. Это безумно круто и удобно.

Надо также отметить, что с содействием таких МФО вы можете получить займы не только на счет, но и на online кошелек. Если вам нужно получить финансы на Яндекс.Деньги или на WebMoney, сделать в наши дни это проще простого. Временами бывает так, что экономические проблемы не дают спокойно жить. Чтобы не обращаться к друзьям или знакомым, лучше использовать услуги МФО, где получить микрозайм могут даже инвалиды или пенсионеры.

Если вам быстро потребуются деньги, особенно если кредитная история отсутствует или она плохая, оптимальнее варианта, чем МФО – не найти. С помощью таких компаний вы можете не только устранить сложности финансового характера, но и сделать с нуля или поднять свою кредитную историю.

На все-займы-тут.рф вы можете подобрать любую из компаний на удобных для Вас условий. Получить займ, виртуально сегодня возможно не выходя из дома. Самое интересное, что сумма займа может меняться. Достаточно много сервисов выдают первый кредит не на большие суммы. Однако, после парочки успешных возвращений вы с легкостью сможете получить займ уже на интересующую Вас сумму.

Во многих сервисах процентные ставки небольшие. На портале отображается каталог самых надёжных МФО, где реально моментально оформить займ. Если вам раньше долго выдавали активы или плохо консультировали, вам не стоит переживать. На портале все эти функции слиты сразу же при переходе. Вы сможете забыть про трудности, с которыми вам приходилось сталкиваться ранее. Получить займ виртуально теперь возможно быстро и легко!

ip: 31.184.238.*

>> Следваща страница коментари и разкази >>

Добавете каквото искате, но моля ви - спазвайте добър тон! Ако обичате, ползвайте кирилица!
Тема:
Автор:

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 7 милисекунди, изпълнени 7 заявки.

Сайтът е достъпен на адреси: www.cavesbg.com и caves.4at.info.