Caves :: Пещерите в България :: Информация за Пещерата под Шили камък

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Списък пещери | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Пещерата под Шили камък

БФСп N: 5470
Населено място: с.Зелениград, общ. Трън, Пернишка област
Обща дължина: 112
Денивелация: -15
Дълбочина минус: 15
Изкачване плюс: 0
Добавена от: system
О П И С А Н И Е
Сайтът вече действа на принципа на отворена енциклопедия. Всеки от вас може да добави описания след регистрация.

Моля, регистрирайте се.

1 описание от потребител на сайта

dzver - Веселин Николов 18.12.2010
Източник: ПК Хеликтит
www.helictit.info/?act=cms&id=12468398798555

Пещерата под Шили камък. с. Зелениград. м. Шили камък.
Сливнишки пещерен район 301.
№ 5470. Районен №:301….
Дължина (112.40 м), денивелация (-14.80 м).


Местонахождение и достъп:

Входовете на пещерата се разкриват в основата на скално ребро в средната част на скалния масив Шили камък. Пещерата отстои на около 400 м северно от селото в южните склонове на планината Руй, която е част от Руйско-Верилската планинска група.Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада в Сливнишки пещерен район № 301.

По асвалтиран път се пресича селото и се върви в северна посока до достигане на мост над реката. Още от главния път преди селото може да бъде забелязан скалният масив Шили камък, който се откроява ясно сред околността. Край моста където почва дерето в основата на масива има удобно място за оставане на колите. Трябва да се търси стръмна пътека която започва от оградите на последните къщи на селото. Пътеката е стръмна и бързо набира денивелация. Върви се на североизток, докато не се излезе на заравненост и характерна премка над по-ниския масив. От тази позиция ясно се забелязва и местността-скалния купол Шили камък. На него личат отворите на няколко пещери. За да се достигне до Пещерата под Шили камък трябва да се слезне малко до характерната премка под масива и от там да се търси в ляво-северозапад обрасла и неясна пътека, която води до главният вход на пещерата. За ориентир може да послужи и ясно открояващ се вход на съседна-още некартирана пещера. Входовете на търсената от нас пещера са непосредствено до него но малко по-ниско и са закрити обикновенно от храсти и ниски дървета.

Описание:

Пътеката води до основния вход на пещерата от който се попада в широко предверие с още няколко входа. Те са четири на брой, имат югоизточно изложение и всичките са с неправилна форма. Още от входа пещерата се разделя основно на два клона хоризонтален и възходящ. По-големият и с множество разклонения е хоризонталният. Попада се в широко предверие в което в светлата част на деня цари полумрак. По стените ясно си личат следите от мразово изветряне, както и драсканици от местни жители. Пода е покрит със суха пръст и едри и дребни камъни. В южната част на предверието са разположени два по нискоразположени входа, както и няколко невзрачни разклонения завърщващи с непреодолими цепнатини. В северната стена се разкрива характерно стеснение през което с пролазване се попада в същинската част на пещерата. Веднага след стеснението в ляво и дясно се отделят разклонения. Лявото разклонение представлява дълга 26 метра криволичеща и на места ниска галерия. В средата и се разкрива късо горно етажче. Подът е застлан с глина а по свода се забелязват на места повлеци и дребни сталактити. Галерията завършва с непреодолимо стеснение. От разклона в североизточна посока се разкрива друго разклонение което въвежда в малък лабиринт от галерии. Основната галерия е дълга около 24 метра и тя описва пълен кръг около голама скална колона. В тази част на пещерата пода е застлан с влажна черна и лепкава глина и вторични образувания почти липсват. Най дясната част от тази част на пещерата представлява лабиринт от галерийки свързващи се помежду си и комуникирайки с основната галерия. Едно от разклоненията води чрез стеснение до предверието на пещерата. В този участък пода е покрит с ръбести камъни, има и късо горно етажче.

Възходящата част на пещерата представлява горен етаж отвеждащ до най-високо разположеният вход на пещерата. Пъвоначално се преодоляват два невисоки прага и се излиза на площадка от която се разкрива късо разклонение а във височина малък прозорец-комин. Следва завой на североизток и кратко стеснение. И в тази част на пещерата както в предверието се наблюдава мразово изветряне на стените и свода. Достига се под входа на пещерата. Напред галерията задънва в непреодолим блокаж. За да се достигне входа трябва да се изкачат около четири метра на „камина”. Този вход има издължена и неправилна форма. Общата дължина на пещерата е 112.40 м при денивелация от – 14.80 м считана от най-високо разположения вход. В нея не са правени климатични и биоспелеологични изследвания, но са забелязани единични екземпляри прилепи.

История на проучването:

Пещерата е известна отдавна на местното население. Основната причина да не е известна на пещерняците, и да не е картирана-проучена е, че се намира в гранична зона. Пещерата е локализирана и проучена от К. Стоичков, Ж. Петров и В. Дробенов –ПК „Хеликтит„ София на 1-2.01.2005г. Основното и проучване и картиране е извършено по време на практика по картиране на курс пещерняк 2008 на ПК „Хеликтит” София. Картата на пещерата е съставена от К. Стоичков и курсистите А. Константинов, С. Стаменов, М. Палатов, Ц. Русинова, А. Андонова, П. Цонков, К. Филкова и К. Кърпачева на 19-20.04.2008 г.

Снимки: 2

Страници: 1

 
Добавете своя снимка за Пещерата под Шили камък
 

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

Добавете каквото искате, но моля ви - спазвайте добър тон! Ако обичате, ползвайте кирилица!
Тема:
Автор:

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 3 милисекунди, изпълнени 7 заявки.

Сайтът е достъпен на адреси: www.cavesbg.com и caves.4at.info.