Caves :: Пещерите в България :: Информация за Запетайката

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Списък пещери | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Запетайката

БФСп N: 4738
Населено място: с.Лозето, общ. Тетевен, Ловешка област
Обща дължина: 25
Денивелация: 22
Дълбочина минус: -22
Изкачване плюс: 0
GPS координати: E 24° 12' 08.06'', N 43° 02' 24.04''
Координатът няма източник. Координатите без източник може да съдържат умишлена грешка.
Добавена от: system
О П И С А Н И Е
Сайтът вече действа на принципа на отворена енциклопедия. Всеки от вас може да добави описания след регистрация.

Моля, регистрирайте се.

2 описания от потребители на сайта

dzver - Веселин Николов 18.12.2010
Източник:
ivotachev - Иво Тачев 15.04.2006

Снимки: 3

Страници: 1

 
Добавете своя снимка за Запетайката
 

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

Иво Тачев15.04.06
Описание на достъпа, ГМО и ТО
З А П Е Т А Й К А Т А

мах. Лозето
общ. Гложене, Ловешка област

Описание на достъпа

Пропастта се намира на южния склон на Гарванишкия масив между
мах.
Лозето и мах. Каменна могила (левия геогр. бряг на р. Вит),
приблизително
срещу мах. Асен. Входът е разположен на около 10 м денивелация над
старата
речна тераса в нискостеблена гора от бук и габър, върху каменна плоча
без
характерни особености. Формата му наподобява ключалка с размери
приблиз.
0,7 Х 0,5 м и води отвесно надолу, като бързо се разширява.
Пропастта е открита през есента на 2002 г. по сведения от
местен човек.
До пропастта се достига откъм мах. Каменна могила по почвен път
-
изоставеното ж.п. трасе Зл. Панега - Тетевен, следящо левия склон на
долината
на р. Вит, по посока ЮЗ към мах. Лозето, като разстоянието от мах.
Каменна
могила е около 1200 м. На 30 м след подминаването на устието на
странично дере
се навлиза в гората нагоре по склона и се търси входът на около 10 м
денивелация над пътя. Възможно е по черния път дотук да се достигне с
лека
кола.
Входът е маркиран с номера на пещерата.

Засечени азимути:
1. от входа на пропастта към опорния ел. стълб 110kV на левия
бряг на р.
Вит, малко под мах. Асен: 80ё
2. от входа на пропастта към училището в мах. Асен: 160ё

Геоморфоложко описание

Пропастта представлява вертикална диаклаза с приблизително
направление
NE-SW. Дъното й е с наклон по посока NЕ и е покрито с каменни
отломки. На
различни нива на отвеса има площадки от заклещени камъни. В долната
част на
отвеса стените са натечени с калцитна кора, а ширината между тях е от
0,6 м
до 1,5 м. Забелязано е наличие на троглобионтна фауна по стените.

Техническо описание

P21 27 м Подвеждащ парапет на дърво
Осн. закрепване изнесено с примка от дърво до нач. на
отвеса
Протектори на три места
Необходим инвентар: въже: 27 м; 1 - 2 телени примки; 3 протектора.
* Най-ниската точка на пропастта се достига като въжето се спуска
максимално
"надясно" - посока NE.
* Има опасност от падащи камъни! Пропастта не е екипирана за единично
въже!


љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ
“БФС ОД,ГМО,ТО Описание на достъпа,геоморф. описание,техн. описание

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Пещера: ЗАПЕТАЙКАТА “Класиф.№

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Синоними:

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Селище: мах. Лозето “Общ. Гложене “Обл. Ловешка

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Съставил: Иво Тачев “П.К. "Искър" “Град: София

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„”
“Експедиция: "МОЕРПА" “Подпис: “ Лист № “Вс.
листа“
“Дата: 28.04.2003 г. “ “ 1 “
1 “
Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™
Формат А4

-----------------------------------------------------------------
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за
ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ
(http://www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в
съответствие с този лиценз, е премахната.
Документът е предаден в оригинал на хартиен носител в ГКП на БФСп.
-----------------------------------------------------------------

ip: 85.130.105.*

Добавете каквото искате, но моля ви - спазвайте добър тон! Ако обичате, ползвайте кирилица!
Тема:
Автор:

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 4 милисекунди, изпълнени 7 заявки.

Сайтът е достъпен на адрес caves.4at.info.