Caves :: Пещерите в България :: Информация за Дендритната пропаст

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Списък пещери | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Дендритната пропаст

БФСп N: 4531
Населено място: с.Гложене, общ. Тетевен, Ловешка област
Обща дължина: 19
Денивелация: 20
Дълбочина минус: -20
Изкачване плюс: 0
О П И С А Н И Е
Сайтът вече действа на принципа на отворена енциклопедия. Всеки от вас може да добави описания след регистрация.

Моля, регистрирайте се.

1 описание от потребител на сайта

ivotachev - Иво Тачев 27.11.2006
Източник: Експед. "МОЕРПА"

Д Е Н Д Р И Т Н А

мах. Лозето
общ. Гложене, Ловешка област

Описание на достъпа

Пещерата се намира на южния склон на Гарванишкия масив между
мах.
Лозето и мах. Каменна могила (левия геогр. бряг на р. Вит),
приблизително
срещу мах. Асен. Входът е разположен на около 15 м денивелация над
старата
речна тераса над пояс от нискостеблена гора от бук и габър, в
основата на
скален венец с височина около 2 м. Формата му е овална, с размери
приблиз. 0,5
Х 0,6 м и води отвесно надолу, като надолу леко се разширява.
Пещерата е открита при обхождане на местността.
До пещерата се достига откъм мах. Каменна могила по почвен път
-
изоставеното ж.п. трасе Зл. Панега - Тетевен, следящо левия склон на
долината
на р. Вит, по посока ЮЗ към мах. Лозето, като разстоянието от мах.
Каменна
могила е около 1000 м. На около 30 м преди достигането на голям
иманярски изкоп
отдясно на пътя (изходен ориентир за пропастната пещера "8-ми март")
се пресича
гористия пояс и се върви право нагоре по склона до достигане на
входа. Възможно
е по черния път дотук да се достигне с лека кола.

Засечени азимути:
1. от входа на пещерата към опорния ел. стълб 110kV на левия
бряг на р.
Вит, малко под мах. Асен: 110ё
2. от входа на пещерата към училището в мах. Асен: 175ё


Геоморфоложко описание

Пещерата представлява поредица от тесни камини и силно низходящи
пасажи, развити по диаклаза с приблизително направление N-S. Дъното
й
представлява непреодолимо стеснение, затлачено с глина. Стените са
покрити с
дендрити, които затрудняват проникването; в долната част на пещерата
те са
влажни. Денивелацията е 20 м.

љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ
“БФС ОД,ГМО Описание на достъпа,геоморф. описание

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Пещера: ДЕНДРИТНА “Код №

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Синоними:

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Селище: мах. Лозето “Общ. Гложене “Обл. Ловешка

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Съставил: Иво Тачев “П.К. "Искър" “Град: София

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„”
“Експедиция: "МОЕРПА" “Подпис: “ Лист № “Вс.
листа“
“Дата: 28.04.2003 г. “ “ 1 “
1 “
Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™
Формат А4

-----------------------------------------------------------------
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за
ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ
(www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в
съответствие с този лиценз, е премахната.
Документът е предаден в оригинал на хартиен носител в ГКП на БФСп.
-----------------------------------------------------------------


 
Добавете своя снимка за Дендритната пропаст
 

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

ivotachev27.11.06
Гл. картировач
Гл. картировач: Цветан Остромски, 2003 г.

ip: 85.130.105.*

Добавете каквото искате, но моля ви - спазвайте добър тон! Ако обичате, ползвайте кирилица!
Тема:
Автор:

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 3 милисекунди, изпълнени 6 заявки.

Сайтът е достъпен на адреси: www.cavesbg.com и caves.4at.info.