Caves :: Пещерите в България :: Информация за Чичовци

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Списък пещери | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Чичовци

БФСп N: 2964
Населено място: с.Боснек, общ. Перник, Пернишка област
Обща дължина: 80
Денивелация: 20
Дълбочина минус: -20
Изкачване плюс: 0
GPS координати: E 23° 12' 25.50", N 42° 30' 00.29" - Без датум
Източник: от архив - 2004-2005г., вероятен датум - Пулково.
GPS координати: E 23° 12' 25.50'', N 42° 30' 00.29''
Координатът няма източник. Координатите без източник може да съдържат умишлена грешка.
О П И С А Н И Е
Сайтът вече действа на принципа на отворена енциклопедия. Всеки от вас може да добави описания след регистрация.

Моля, регистрирайте се.

Тази пещера има и описание, останало от стария сайт, но то не е достъпно за вас.

Снимки: 8

Страници: 1 2 Следваща
карта
карта
Галерии.
Сталактити 2.
Сталактити.

 
Добавете своя снимка за Чичовци
 

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

Павел Патев - нерегистриран17.12.10
Чичовци
Ако трябва да сме точни Владо Попов откри "Чичовци", аз само копах.
"Бабите" са моя заслуга, а Тамара първа се пъхна там, защото бе много
тясно.

ip: 93.152.184.*

добрин попов - нерегистриран18.02.06
чичовци
аз сьщо сьм копал в чичовци с павел патев

ip: 85.91.128.*

Мария Златкова26.09.05
Описание на пещерата
Пещерите „Чичовци” и „Бабите”са образувани във варовиците и доломитите на средния триас(аниз) и представляват стари речни губилища на р.Струма на около 12м. над сегашното корито на реката. Пещерата „Чичовци”е низходяща, с прагове, които се слизат на камина. На дъното галериите са запълнени с глина и речни валуни, като в единия край се достига до дълбоко стоящо езеро. Пещерата”Бабите” навярно има връзка с „Чичовци”, но още от първата зала е запълнена с дебели глинесто-песъкливи седименти.
Под тези две пещери се намират действащите съвременни губилища на реката – пещерите”Чучулян” и „Джераница”. Заедно с пещерите „Лисичата” и „Над лисичата” всички те образуват един пещерен комплекс от разновъзрастни речни губилища. Макар тези пещери да се намират на левия географски бряг, то те отвеждат водите към десния географски бряг, като преминават под р.Струма в дълбочина и се насочват на запад към извора Врелото и образуват голямата пещерна система: „ППД” – „Врелото”.

ip: 85.187.183.*

dzver15.09.05
Поздрави от Аляска :) Не съм трил нищо... от тук няма и да мога да правя такива работи.

ip: 66.230.109.*

Хинко - нерегистриран15.09.05
Дискусия?!
Момчета, хайде да престанем! Моля ви!
Сайта е за да събира и предоставя на нуждаещите се всякаква възможна или "затрита" информация за ПЕЩЕРИТЕ, а не е форум за организации, сдружения, клубове, частни лица или проблеми по нормативната уредба.
Напълно съм съгласен, че тук мненията са по-компетентни - влизащия народ е в по-голямата си част действуващи пещерняци, но не им е мястото - вече "напълнихме" "Чичовци".

ip: 82.103.77.*

Мария Златкова15.09.05
за пещерата и нейното откриване
Отново ще потвърдя написаното и преди от мен: пещерата еоткрита чрез разкопаване на входа от П.Патев и др.пещерняци от СПК"Академик", но аз не зная кои са били при откриването. Ние с Т.Медарова не сме били и също така не сме участвали в разкопаването и. Първата карта на пещерата прави Петко Съйнов още тогава след отварянето и през 1980г. След това през 87г., при откриването на п."Бабите" ние с Т.Медарова набързо картирахме двете пещери за да се ориентираме как те се развиват една спрямо друга и накъде да се насочи копането по-нататък. Тези карти са така да се каже работни и аз не съм ги предавала в БФПД, където би трябвало да са картите на П.Съйнов и Ал.Стрезов. Сега, когато го има вече този сайт аз предоставям личния си архив на следващите пещерняци и специалисти да го ползуват, защото той за това е направен. Така мисля аз и много съжарявам, че повечето пещерняци не са на моето мнение по въпроса!

ip: 83.228.113.*

Карти. - нерегистриран15.09.05
К. Стоичков
Тогава заличи цялата дискусея, защото иначе излиза пристрастрието на преден план. Не трябваше да триете поста на Живкол Или всички или никой. Във Федеративния рядко пиша на тази тема защото там освем лунатици и соц-деятели пишат и некомпетентни люде, които никога не са виждали картотекатал Това е за последно от мен по темата.

ip: 82.146.26.*

Хинко - нерегистриран15.09.05
Дискусия?!
Моля дискусията да се пренесе на мястото й във форума на БФСп!
Тук е сайт за красотите на пещерите в България без клубни, политически и каквито и да било други пристрастия. Всяко изявление, засягащо други теми, освен самите пещери, ще бъде заличавано!

ip: 82.103.77.*

К. Стоичков. - нерегистриран14.09.05
За картите.
Защо изтрихте последното писание на Живко. Аз мисля, че е много прав човека ама няма кой да го разбере. Ако ще се трие тогава без да ви поучавам разбира се защо не изтриете цялата дискусия. Там имаше доста безумни постове да не споменавам кой ги е писал и по чий адрес.

ip: 212.72.193.*

Хинко - нерегистриран13.09.05
И какво от това?!
Ако някой не желае името му и неговата карта да се публикуват в данните за някоя дупка, нека си каже - веднага ще го премахна "барабар" с картата и от историята на дупката. От това пещерата нито ще стане по-красива или по-грозна, нито ще изчезне! Ще изчезне само спомена за това лице!

ip: 82.103.77.*

Живко - нерегистриран13.09.05
На кой са картите
Ето някои неща които засягат и нас пещерняците

ЗАКОН за авторското право и сродните му праваОбн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г., в сила от 1.08.1993 г.,изм., бр. 63 от 5.08.1994 г., изм. и доп., бр. 10 от 27.01.1998г., бр. 28 от 4.04.2000 г., в сила от 5.05.2000 г., доп., бр. 107от 28.12.2000 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., в силаот 1.01.2003 г.кн. 7/93 г., стр. 7; кн. 2/98 г., стр. 7; кн. 5/2000 г., стр. 15;кн. 1/2001 г., стр. 7; кн. 9/2002 г., стр. 7т. 12, р. 5, № 333
...............
Глава втора
ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО
Закриляни обекти
......................
8. проекти, карти, схеми, планове и други,отнасящи се до архитектурата, териториалнотоустройство, географията, топографията,музейното дело и която и да е област нанауката и техниката;
........................
Глава трета
НОСИТЕЛИ НА АВТОРСКО ПРАВО
Автори и други носители на авторско прав

Чл. 5. Автор е физическото лице, в резултат начиято творческа дейност е създаденопроизведение. Други физически или юридическилица могат да бъдат носители на авторскоправо само в случаите, предвидени в тозизакон.
..........................
Глава шеста
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО
Общо правило
Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Авторскотоправо се закриля, докато авторът е жив иседемдесет години след неговата смърт.(2) При произведения, създадени от двама иповече автори, срокът по ал. 1 започва да течеслед смъртта на последния преживял съавтор.

ip: 213.240.199.*

Хинко - нерегистриран12.09.05
Край на дебата!
За да сложим точка на споровете, Правилника за дейността на Главната картотека е приет с решение на Общото събрание на БФСп на 29/03/2003г и НЕ Е ПУБЛИКУВАН, защото в него има неща несъвместими с безвъзмездния труд на пещерняците.
Малко извадки и от протокола:
Б.Захариев: Дали е безопасно да се публикуват карти в сборник?
П.Берон: Всички развити в спелеоложко отношение страни си имат такиви книги‚ пък и иманярите в България знаят повече от пещерняците‚ затова трябва да се издаде такъв сборник‚ най-малкото за да се преведе и разпространи.
В.Мустаков: Основната дейност на пещерняците е да откриват пещери‚ изготвят карти и популяризират спелеологията‚ така че авторските права нямат значение.
П.Берон: Във всяка карта си има описание на хората‚ които са работили по нея.
А.Жалов: Апелирам да не се използва чужд труд за собствено облагодетелстване.
П.Берон: Не за първи път се дискутира по този въпрос : дали карта принадлежи на член на клуб‚ на клуб и т.н.
А.Жалов: Примерно Ръжишката пещера на г.Лакатник има 10 картни варианта.
Мисля, че всичко е ясно - ограничения или задължения към или от организаторите на сайта и БФСп няма. Информацията е FREE! А ако някому не се харесва, че сайта го има, да не влиза тук и не ни занимава с бюрокрация. Тук има място само за пещери и красоти от тях!
А лично към бай Петко - провери сам! Нищо повече!

ip: 82.103.77.*

К. Стоичков. - нерегистриран10.09.05
Глупости.
Моите увяжения и извинения ама това са глупости и абсурдни твърдения. Първо това не са залегнали в правилника за ползване на картотеката неща. Това за секретаря на клуба е желание на група ЛУНАТИЦИ И СОЦ ПОДРЪЖНИЦИ (ДА НЕ ИМ Е ЧЕСТЕТ ПРАЗНИКА)ДА СЕ ПРАВЯТ НА ИНТЕРЕСНИ. Четете внимателно правилника.Това никога няма да стане и да се приеме. Мисля, че не е добре в този прекрасен сайт да се тиражират неверни слухове пуснати от завистливи и злонамерени господа, които в безсилието си са готови да плетат всякяви интриги по адрес на БФС.Не е по адреса на пишещите преди мен. Проблемите са на много по високо ниво и вие го знаете добре. НЕ СЕ ЗАЯЖДАМ, РАЗБЕРЕТЕ НИКОЙ НЯМА ПОЛЗА ОТ ТАКИВА НАСТРОЙКИ И СЛУХОВЕ ЧУТИ НА ДЪРВЕНОТО В СРЯДА ДА РЕЧЕМ. Мисл, че имам в момента по-добър и трезв поглед върху движението от вас и съм убеден, че нито това с секретарите нито това с хонорарите няма да се случи и, че всичко това звучи адски несериозно. С уважение към пишещите в този сайт. Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.

ip: 85.11.151.*

Хинко - нерегистриран09.09.05
Информация за бай Петко
Бай Петко, специално за теб ще ти отговоря какво трябва да направиш, за да получиш информация за някоя пещера от Главната картотека (не съм чувал още за "периферни" такива) по реда на приетия от Бюрото и сега действуващ Правилник:
За да получиш данни за някоя дупка, която ти си картирал, трябва да отидеш при секретаря на клуба си, лицето еди-кое си, той да ти даде "рекомендуващо" писъмце или да се обади лично "горе" в БФСП, че "еди кое си лице от еди-кой си клуб е забравил (примерно) на коя дата е картирал еди-коя си дупка", отиваш на бул."В.Левски", покланяш се дълбоко и ако решат, че си им симпатичен, може някой да направи една "експедиция" до тавана и да ти каже нещичко.
И бъди благодарен, защото от Нова година се предвижда и да снасяш по "петарка" за тази информация - лично го чух преди 2-3 месеца с ушите си от "ръководен другар".

ip: 82.103.77.*

Хинко - нерегистриран09.09.05
За пещерните хора
Нека престанем с тази безсмислена полемика! Никой не говори за втора Федерация! Този сайт събира трохичките от разпиляваните с години данни и не само няма достъп до картотеката (въпреки че данните за доста дупки в него са по-прясни, по-верни и по-богати - "Черепишката" пещера при Здравеца се води все още 20 метра - проверете сами!!!), не само не получаваме, но и ни се отказва помощ, така че той не е част от тази Федерация, както и ПЕЩЕРИТЕ В СТРАНАТА НЕ СА НЕЙНА СОБСТВЕНОСТ!!!
Не мога и не желая да търся сметка кой, къде и защо ходи - това е лична работа на всеки. Екипировка може да се купи навсякъде и вече и по този параграф никой не може да бъде спрян, въпреки изключително рестриктивните разпоредби в подготвения Закон за пещерите - едва ли не трябва от всеки кмет да се иска разрешение да се влезе в дупката при неговото село, да не говорим, че и "правенето на дупки" за забиване на спитове и "изнасянето на растения"(?!) е забранено!?
Че клубовете в София постепенно замират - да, естествен процес и скоро май ще се съберат в един, което ще е много неприятно за "отчитащите дейност". В момента ходещите (не "разхождащите се") активно по дупки едва ли ще напълнят един автобус! А за активността по страната - вижте сайтовете на клубовете (тук има линкове към всичките) и си правете изводите сами! А активен клуб без собствен сайт няма!
Така че пак обяснавам, но за последно! Сайта е изцяло частно дело на доброволни начала "в полза народу пещерного" и в памет на изследвалия най-много пещери Петър Трантеев - "Хера" и основателя на Картотеката инж.Радуш Радушев, или както го знаехме "чичко Радуш". Данните се събират от всички възможни достоверни източници и не дублира нещо, което не съществува (въпреки хвалбите в сайта на БФСп за започната база данни още от 1990 година, а вече сме 2005)!!! Никого не караме насила да ни сътрудничи, но и няма да позволим да ни "РЪКОВОДЯТ"!
Който желае да ползува данни от тук - моля, както може да се добавя, така може и да се тегли - няма ограничения! А който смята, че нещо е погрешно - пише мнението си, но подкрепено с факти и ако е от моя компетенция до 24 часа се коригира. Ако се отнася до номерация - тя е нещо като ЕГН-то при хората и там не мога да пипам на своя глава, поставям индекс "№999" и очаквам помощ от всеки пещерняк за по-точна информация.
Това е! Dixi!

ip: 82.103.77.*

>> Следваща страница коментари и разкази >>

Добавете каквото искате, но моля ви - спазвайте добър тон! Ако обичате, ползвайте кирилица!
Тема:
Автор:

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 5 милисекунди, изпълнени 7 заявки.

Сайтът е достъпен на адрес caves.4at.info.