Caves :: Пещерите в България :: Информация за Наноса

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Списък пещери | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Наноса

БФСп N: 2784
Населено място: гара Лакатник, общ. Своге, Софийска област
Обща дължина: 20
Денивелация: 8
Дълбочина минус: 0
Изкачване плюс: 8
О П И С А Н И Е
Сайтът вече действа на принципа на отворена енциклопедия. Всеки от вас може да добави описания след регистрация.

Моля, регистрирайте се.

1 описание от потребител на сайта

danailspeleo - Константин Стоичков 12.06.2008
Източник: К. Стоичков, ПК Хеликтит
Наноса. г. Лакатник. м. левия географски бряг на р.Петренска.
Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 2784.
Районен № 203 409 Дължина (20.72 м), денивелация, (+ 8.61 м).

Местонахождение и достъп:

Пещерата се намира на около 3 км северозападно от гара Лакатник. Нейният вход се разкриват в основата висок скален венец, на левия географски бряг на р.Петренска, Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон.

Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр.Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с.Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р.Петренска. След около 30 метра има мост над реката. Пресича се по него и се тръгва по левия географски бряг на реката. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората се достига до Голям отвор в основата на скален венец. Този отвор се вижда добре още от моста при водослива на реките. Продължава се по пътеката и след около 20 м тя се разклонява на три. Лявата пътека слиза отново на нивото на реката а дясната се изкачва до входа на пещерата Свинската дупка. Продължава се по пътеката, която траверсира склона. Не след дълго тя се изкачва до основата на скалните венци. На това място е доста обрасла с храсталаци. Продължава се по нея и се достига до сипей. Тръгва се по сипея нагоре, като се държи дясната му страна по посока на изкачването. Сипея отвежда до основата на скалните венци. Входа на пещерата трябва да се търси най-вдясно, малко преди венеца да се слее с разположените по долу скали. В близост до входа има ниша а самият вход е голям и лесно забележим. Той е маркиран с червена боя.

Описание:

Входа на пещерата се разкрива в основата на висок скален венец. За да се достигне до него се изкачва малък скален праг. Той има неправилна форма (гъба), размери 5.80х2.90 м и е с западно изложение. От него в източна посока тръгва възходяща-стъпаловидна галерия. В началната част на пещерата силно впечатление правят интересните и запазени корозионни нива. Те представляват и достатъчно широки площадки на височина до 2.80 м над пода на галерията. След шестия метър галерията става почти хоризонтална и прави плавен завой в северна посока. На това място височината и достига над 2 м, както и ширината и. Пода е застлан от суха глина и дребни и едри камъни. След още 4 м се достига до снижаване на галерията, като във височина се забелязва горен етаж. Следва нисък до 0.80 м възходящ участък. Достига се до блокаж и праг висок 1.50 м. След изкачването му се попада на ново уширение. На това място е разположен голям нанос от глина и дребни камъни. В най-крайната част има праг от 3.65 м над който, има къса галерийка и пещерата задънва в наслаги. Под прага има малка дупка в наносния материал и там може да се търси евентуално продължение. В противоположния край на заличката с наноса има къса галерия, която се връща в посока изхода и излиза над основната галерия на пещерата. На това място се срещат и единствените вторични образувания в пещерата-повлеци. Пещерата е топла и суха само в крайната си част е влажна. Забелязват се единични екземпляри прилепи. В нея климатични и биоспелеологични изследвания не са извършвани. Нейните размери са дължина 20.72 м при денивелация от + 8.61 м.

История на проучването

Пещерата вероятно е известна отдавна но не е открита документация за съществуването и в ГКПБ. Има вероятност такава да има в някой личен архив. Не е открита и такава в картотеката на ПК “Черни връх”, които са главните изследователи на района. Пещерата е проучена и картирана на 04.11.2007г. по време на теренен обход в района от К. Стоичков ПК “Хеликтит”-София и З. Илиев.

Снимки: 8

Страници: 1 2 Следваща
Повлеци.
Поглед от горното ниво.
Светлина.
Изглед от вътрешността.

 
Добавете своя снимка за Наноса
 

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

Добавете каквото искате, но моля ви - спазвайте добър тон! Ако обичате, ползвайте кирилица!
Тема:
Автор:

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 3 милисекунди, изпълнени 7 заявки.

Сайтът е достъпен на адреси: www.cavesbg.com и caves.4at.info.