Caves :: Пещерите в България :: Информация за Църната пещера 152а

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Списък пещери | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Църната пещера 152а

БФСп N: 2494
Населено място: гара Черепиш, общ. Мездра, Врачанска област
Обща дължина: 121
Денивелация: 15
Дълбочина минус: 4
Изкачване плюс: 10
О П И С А Н И Е
Сайтът вече действа на принципа на отворена енциклопедия. Всеки от вас може да добави описания след регистрация.

Моля, регистрирайте се.

1 описание от потребител на сайта

danailspeleo - Константин Стоичков 07.02.2006
Местонахождение:
Входът на пещерата отстои на около 600 м от гара Черепиш. Тя се намира северно от гарата в близост до местността Ключни дол, високо над ЖП тунела (50-60 м). Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачански пещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон.

Достъп:
Изходен пункт за достигане до пещерата е ЖП гара Черепиш. От нея се тръгва по ЖП линията и моста над река Искър. Следват два варианта. Първият, по- лесен но и по-опасен е да се мине напряко през ЖП тунела. Вторият е по-дълъг и е се минава над тунела, като се изкачи и после спусне висончинката над него. Веднага след тунела вляво (западно) от линията на влака се намира месноста Ключни дол. Във високата част се забелязва скален венец с множество отвори на пещери. Най голямите от тях са на Серапионовата пещера. Тръгва се в посока скалният венец. Изкачването става без пътека като склона е доста обрасъл с бодливи храсти и треви. Достига се основата на скалния венец и се тръгва в югоизточна посока. Върви се в основата на скалния венец. След около 100 метра венеца става на нива. Следва малко изкачвани и след това се върви отново в основата на венеца. Подминава се входа на пещерата Лозата, след което се достига до рядка гора с дере и сипей. Пещерата трябва да се търси на скалните венци в ляво от сипея. Пред входа на пещерата растат множество дървета и храсти, които частично го закриват.

Описание:
Входът на пещерата има С изложение и размери височина 2.30 м на ширина 2.30 м. Той има триъгълна форма. От него се влиза в широка и висока галерия. Пода е настлан с дребни камъни и суха глина. На седемнадсетия метър галерията прави завой вдясно. Попада се в зала с дължина 15 м, ширина 8 м и височина на места над 2 м. От тази зала в различни посоки се развиват няколко разклонения и комини. В дясна страна на залата се разкриват две разклонения. До първото се достига след преодоляването на праг 1.80 м. Разклонението представлява възходяща галерия дълга 8 м. Вдясно и назад от това разклонение има друга галерия дълга 20 м в която има късо горно ниво и висок непроучен комин висок над 15 м. Тази галерия завършва с непреодолимо стеснение и сухи синтрови езерца. В лявата част на залата зад малък блокаж има къса и кална възходяща галерия дълга 7 м. В тавана на залата могат да бъдат забелязани и още няколко комина. В срещуположния западен край на залата се попада на тясна галерия дълга над 10 м след което се попада в малко уширение с комин. След изкачване на камина около 5 м се достига до тесняк “прозорец” в западната стена на комина. След преминаването му и слезане на праг над 2 м се попада в галерия с глинест под и влажни стени. Продължението е възходяща галерия с неустановен край във височина. Общата дължина на този участък е 34.45 м. Хубаво е на “прозореца” да се постави помощно въженце за придържане. Пещерата има и къс горен етаж който се разкрива във височина на около 7 м от входа на пещерата. Той е сух и прашен и отвежда до по-високо разположен вход на пещерата. Църната дупка има обща дължина на галериите 121.60 м, при денивелация от (15.02 м),(- 4.68 м)(+10.36 м). В нея се редуват сухи и прашни разклонения със влажни и глинести участъци. Тя е бедна на образувания, като на места могат да бъдат наблюдавани главно цевични сталактити и повлеци. В нея биоспелеологични и климатични изследвания не са извършвани. Тя се нарежда на 7-мо място по дължина сред пещерите в района на г. Черепиш.

История на проучването:
Пещерата е известна отдавна. Тя има две стари карти. (Първата е дело на В. Стоицев, а втората е направена от екип Ив. Добрев, Р. Райчев, Л. Петков и Ст. Станев-гр.Варна.) Вероятно тя е проучвана по време на експедициите, провеждани в района. При проверка обаче бе установено, че и двете карти са доста схематични и неточни. Точната й карта е съставена по време на експедиция проведена в района на гара Черепиш на 30.05.2004г. от К. Стоичков ПК “Хеликтит” София и И. Тачев ПК “Искър” София.

Тази пещера има и описание, останало от стария сайт, но то не е достъпно за вас.

Снимки: 1

Страници: 1
Снимка на входа

 
Добавете своя снимка за Църната пещера 152а
 

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

dzver07.02.06
Добре, ама само да кажа...
Има едно копче "Добавяне на описание", което вкарва описание, а не коментар.

Довечера ще направя и друго копче - "Направи този коментар описание на пещерата", явно стават грешки.

ip: 194.12.240.*

danailspeleo07.02.06
Църната дупка.
Църната дупка има обща дължина на галериите 121.60 м, при денивелация от (15.02 м),(- 4.68 м)(+10.36 м). Поправете го горе и сложете точните и данни. Това е след като и е направена новата карта.

ip: 83.143.179.*

К. Стоичков - нерегистриран16.06.05
Църната пещера.-Кошарата
Кошарата напълно се препокрива с Църната дупка. Тук объркването е пълно. Над първи тунел локализирахме само Църната дупка друга подобна пещера не открихме.

ip: 212.72.193.*

К. Стоичков - нерегистриран16.06.05
Църната пещера.
Картата на пещерата още не съм я направил. Прекартирахме я двамата с Иво Тачев от ПК "Искар". Тя има две стари карти едната е на Васил Стоицев, но е без вертикален разрез. Другата е на Варненците Ив. Добрев, Р. Райчев, Л. Петков, Ст Станев. Тя е с обърнат север и без някои разклонения. И на двете карти липсват крайните части и горният етаж с втория вход. Учудващо точни са сеченията обаче. И двете картировки я изкарват дълга 62 метра. Има вероятност да и падне малко дължината след като и направя A-CAD модел на карта. Страшна салата е и с номерацията. На старата карта е №823-203073 а на Варненската е №2494-203393 Нека Здравеца каже!!!!

ip: 212.72.193.*

Добавете каквото искате, но моля ви - спазвайте добър тон! Ако обичате, ползвайте кирилица!
Тема:
Автор:

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 4 милисекунди, изпълнени 7 заявки.

Сайтът е достъпен на адреси: www.cavesbg.com и caves.4at.info.