Caves :: Пещерите в България :: Информация за Пчелешката пещера

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Списък пещери | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Пчелешката пещера

БФСп N: 2108
Населено място: с.Паволче, общ. Враца, Врачанска област
Обща дължина: 154
Денивелация: 0
Дълбочина минус: 0
Изкачване плюс: 0
О П И С А Н И Е
Сайтът вече действа на принципа на отворена енциклопедия. Всеки от вас може да добави описания след регистрация.

Моля, регистрирайте се.

1 описание от потребител на сайта

ivotachev - Иво Тачев 06.05.2006
Източник: ГКП-БФСп
П Ч Е Л Е Ш К А Т А П Е Щ Е Р А

с. Паволче
Врачанско


Местонахождение

Пещерата се намира в основата на големия скален венец точно
над
с. Паволче, в ясно видимия скален винкел, разделящ венеца на "сива"
и
"червеникава" скала. Входът е оформен в ясно очертаната диаклаза,
като
височината му е около 12 м, а ширината - 1,50 до 2 м. Пещерата има
вто-
ри вход вляво, на 7 - 8 м над основата на венеца. Формата му е
овална,
с приблизителни размери 5 м Х 3 м. Основният вход е маркиран с
номера
на пещерата.


Достъп

До пещерата се достига, като от последната, най-близка до
скалния
венец къща на ЮИ край на с. Паволче се тръгне право нагоре към
венеца по
слабо очертана пътека първоначално през борова гора, а след това
през хра-
сталак от габър. Времето за достигане до входа на пещерата от с.
Паволче е
около 1 час.


Геоморфоложко описание

Пещерата е развита по две ясно изразени системи от взаимно
успоредни
диаклазни пукнатини, разположени една спрямо друга под ъгъл
приблизително
60ё. Пещерата има общо три разклонения и един комин над 10 м в края
на ос-
новната галерия. Основната галерия по цялата си дължина е възходяща,
с ти-
пична диаклазна форма, с височина от 2 м до 12 м и ширина от 1 м до
3 м.
Разклонението вляво близо до входа след изкачване на прага от 2 м
води до
ново разконение, от което в ляво се достига до втория вход на
пещерата; дяс-
ното разклонение е галерия с няколко десетки метра дължина, с
височина от 1 м
до 2 м и ширина до 3 м.
Пещерата е суха и прашна, подът на галериите е равен, от пръст
и дребни
скални късове, със следи от иманярски изкопи. Вторични образувания
няма.
Има сведения за съществуване на отвор в скалния венец на около
10 м над
основния вход на пещерата, който най-вероятно би се свързал с комина
в края
на основната галерия.


љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ
“ БФС ОД/ГМО Описание на достъпа и геоморфоложко описание

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Пещера: ПЧЕЛЕШКАТА ПЕЩЕРА “Рег.№

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Синоними:

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Селище: с. Паволче “Общ. Враца “Обл. Монтанска

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Съставил: Иво Тачев “П.К. "Искър" “Град: София

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„”
“Експедиция: Национална (БФС) “Подпис: “ Лист № “Вс.
листа“
“Дата: 16.07.1997 г. “ “ 1 “
1 “
Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™
Формат А4
-----------------------------------------------------------------
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за
ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ
(www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в
съответствие с този лиценз, е премахната.
Документът е предаден в оригинал на хартиен носител в ГКП на БФСп.
-----------------------------------------------------------------


 
Добавете своя снимка за Пчелешката пещера
 

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

Добавете каквото искате, но моля ви - спазвайте добър тон! Ако обичате, ползвайте кирилица!
Тема:
Автор:

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 22 милисекунди, изпълнени 6 заявки.

Сайтът е достъпен на адреси: www.cavesbg.com и caves.4at.info.