Caves :: Пещерите в България :: Информация за Кокошата пещера

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Списък пещери | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Кокошата пещера

БФСп N: 1740
Населено място: с.Паволче, общ. Враца, Врачанска област
Обща дължина: 12
Денивелация: 0
Дълбочина минус: 0
Изкачване плюс: 0
О П И С А Н И Е
Сайтът вече действа на принципа на отворена енциклопедия. Всеки от вас може да добави описания след регистрация.

Моля, регистрирайте се.

1 описание от потребител на сайта

ivotachev - Иво Тачев 06.05.2006
Източник: ГКП
К О К О Ш А Т А

с. Паволче
Врачанско


Местонахождение

Пещерата се намира в основата на скалното ребро, спускащо се
от
Янчова чука надолу към с. Паволче, в най-долната му част. Входът
пред-
ставлява отзята и окарстена вертикална пукнатина, влизането в която
става
с пропълзяване по дъното й. Пукнатината е с ширина 0,40 м и височина
5 м.
Входът е маркиран с номера на пещерата.


Достъп

До пещерата се достига, като от най-близката до скалния венец
къща
на ЮИ край на с. Паволче се тръгне по просеката на водопровода,
идващ от
извора Крушовица. След изминаване на около 1 км по него се тръгва
наляво
нагоре по пътека, оформена от полагането на телефонен кабел. При
достигане-
то на височина над долния край на скалното ребро на Янчова чука се
завива
в дясно и се пресича сипея. Входът на пещерата е зад група храсти,
на висо-
чина 1,5 м над сипея, като горната част на входната цепнатина се
вижда над
храстите. Общото време за достигането на пещерата от с. Паволче е 1
час.


Геоморфоложко описание

Пещерата е оформена по взаимно перпендикулярни пукнатини на
скалното
ребро - осова и напречна. След пропълзяване през входа галерията
завива на-
дясно, след което достига заличка. В ляво в основата на стената има
тесен
кръгъл отвор, в който се усеща въздушно течение, най-вероятно от
пукнатина,
отворена откъм другата стена на скалното ребро. Височината на
галерията и
залата е от 1,8 м до 5 м.
Пещерата е суха, без разклонения, вторични образувания няма.
Използвана
е от лисици за леговище, тъй като има места, където въздушното
течение не се
усеща. Името на пещерата идва от птичата перушина от плячката на
лисиците.


љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ
“ БФС ОД/ГМО Описание на достъпа и геоморфоложко описание

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Пещера: КОКОШАТА “Рег.№

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Синоними:

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Селище: с. Паволче “Общ. Враца “Обл. Монтанска

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Съставил: Иво Тачев “П.К. "Искър" “Град: София

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„”
“Експедиция: Национална (БФС) “Подпис: “ Лист № “Вс.
листа“
“Дата: 16.07.1997 г. “ “ 1 “
1 “
Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™
Формат А4
-----------------------------------------------------------------
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за
ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ
(www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в
съответствие с този лиценз, е премахната.
Документът е предаден в оригинал на хартиен носител в ГКП на БФСп.
-----------------------------------------------------------------


 
Добавете своя снимка за Кокошата пещера
 

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

Добавете каквото искате, но моля ви - спазвайте добър тон! Ако обичате, ползвайте кирилица!
Тема:
Автор:

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 3 милисекунди, изпълнени 6 заявки.

Сайтът е достъпен на адреси: www.cavesbg.com и caves.4at.info.