Caves :: Пещерите в България :: Информация за Андрова дупка

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Списък пещери | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Андрова дупка

БФСп N: 1580
Населено място: с.Кунино, общ. Роман, Врачанска област
Обща дължина: 11
Денивелация: 9
Дълбочина минус: -9
Изкачване плюс: 0
О П И С А Н И Е
Сайтът вече действа на принципа на отворена енциклопедия. Всеки от вас може да добави описания след регистрация.

Моля, регистрирайте се.

1 описание от потребител на сайта

ivotachev - Иво Тачев 15.04.2006

Тази пещера има и описание, останало от стария сайт, но то не е достъпно за вас.

Снимки: 2

Страници: 1
Карта на пропастта
Снимка на входа

 
Добавете своя снимка за Андрова дупка
 

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

Иво Тачев15.04.06
Описание на достъпа, ГМО и ТО
А Н Д Р О В А Д У П К А

с. Кунино
Врачански окръг


Местонахождение

Пропастта се намира в местността "Манастирското", на около 30
м по азимут 384 гради от Черешов въртоп. Входът е открит с
разкопаване в подножието на отделен храст. Представлява елипсовиден
вертикален отвор с размери 60х45 см. Няма характерни ориентири на
мест-
ността. Няма видимост към характерни обекти за топографско
привързване.
Входът е изкопан в тревист терен и не е маркиран.
Достъпът до района е от ж.п. гара Кунино нагоре върху скалните
венци (на СИ) - за около 1 час, или по черен път, отклоняващ се
вдясно
от шосето Кунино - Реселец след кариерата над с. Кунино.


Геоморфоложко описание

Пропастта представлява кладенец с дълбочина 8 м. Входният отвор
е
тесен, но надолу пропастта се разширява, като дъното е елипсовидно с
размери 2,5х2 м. Дъното е покрито с пясък и глина, с ясни следи от
воден поток, губещ се в цепка, запълнена с наноси. Пропастта е суха,
типично диаклазна. Има следи от вторично калциране по стените и пода
-
по стените има дендрити.

Техническо описание

------------------------------------------------------------------
Отвеси Въжета Екипировка и оборудване на пропастта
------------------------------------------------------------------
Р8 - Пещерна стълба, закрепване с примка и
карабинер за храст близо до отвора, второ
закрепване до входа с дълъг клин в пръстта.
------------------------------------------------------------------

Общо необходим инвентар за проникване в пещерата:
пещерна стълба: 10 м, примки: 2 бр., карабинери: 1 бр., дълъг клин
или шило.
љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ
“ БФС ОД/ГМО Описание на достъпа и Геоморфоложко описание “
ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Пещера: АНДРОВА ДУПКА “Класиф.№

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Синоними:

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Селище: с. Кунино “Общ. Роман “Окр. Врачански

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Съставил: Иво Тачев “П.К. "Искър" “Град: София

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„”
“Експедиция: сдруж. МОЕРПА “Подпис: “ Лист № “Вс.
листа“
“Дата: 02.05.1997 г. “ “ 1 “ 1

Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™
Формат А4

-----------------------------------------------------------------
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за
ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ
(http://www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в
съответствие с този лиценз, е премахната.
Документът е предаден в оригинал на хартиен носител в ГКП на БФСп.
-----------------------------------------------------------------

ip: 85.130.105.*

Добавете каквото искате, но моля ви - спазвайте добър тон! Ако обичате, ползвайте кирилица!
Тема:
Автор:

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 3 милисекунди, изпълнени 7 заявки.

Сайтът е достъпен на адрес caves.4at.info.