Caves :: Пещерите в България :: Информация за Голямата хумба

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Списък пещери | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Голямата хумба

БФСп N: 0945
Населено място: гр.Котел, общ. Котел, Сливенска област
Обща дължина: 20
Денивелация: 94
Дълбочина минус: -94
Изкачване плюс: 0
О П И С А Н И Е
Сайтът вече действа на принципа на отворена енциклопедия. Всеки от вас може да добави описания след регистрация.

Моля, регистрирайте се.

1 описание от потребител на сайта

ivotachev - Иво Тачев 15.04.2006

Тази пещера има и описание, останало от стария сайт, но то не е достъпно за вас.

Снимки: 17

Страници: 1 2 3 4 Следваща
карта

 
Добавете своя снимка за Голямата хумба
 

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

Иво Тачев15.04.06
Описание на достъпа
Г О Л Я М А Т А Х У М Б А

гр. Котел
обл. Сливенска


Местонахождение

Пропастта се намира на стръмния северен склон на основното ста-
ропланинско било, прибл. на разстояние 60 м и денивелация -25 м от
би-
лото, под старата пътека Ком - Емине.

Достъпът до района е от разклона вдясно от пътя за м. Зелениче
в
м. Пиздра. Тръгва се по черния път, който е подход и за м. Билярника.
Подминава се м. Билярника и се продължава нагоре по черния път. След
няколко серпентини пътят подминава над поляна с останки от чешма с
бетонено корито. Пътят криволичи стръмно в прибл. посока ЗСЗ. След
подминаване на останки от кошара се достига до превал. До тук може да
се достигне с автомобил с добра проходимост и при сухо време. На това
място се отделяме от пътя и тръгваме напред през превала, пресичайки
както него, така и долчината след него (м. Турската нива), и се
изкач-
ваме на отсрещното било (на вр. Гераните), по което минава старата
пъ-
тека Ком - Емине. Тръгваме по нея наляво (на запад). След около 200 м
пътеката е вече излязла от гората и сме на открито било. Тук вляво от
пътеката има характерна група от 4 бука. Пътеката следи релефа на
билото
и от 4-те бука започваме нестръмно изкачване (посока ЮЗ) по нея.
Входът
на пропастта се търси тук, под пътеката, непосредствено над границата
на
гората, под ясеново дърво. Самият вход представлява четириъгълник,
раз-
положен в наклонената плоскост на склона, с размери 1,5м Х 2,5м. В
самия
вход има израснал лесков храст. Отвесът започва от входа на
пропастта.
От входа на пропастта има пряка гледка към гр. Омуртаг.

Измерени азимути:
- към вр. Гераните: 76 градуса
- към вр. Чашка: 260 градуса
- от групата от 4 бука към пропастта: 334 градуса
- от отделен стар сух бук под пътеката към пропастта: 270 гр./разст.љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ
“ БФС Описание на достъпа

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Пещера: ГОЛЯМАТА ХУМБА “Класиф.№ “
ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Синоними:

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Селище: гр. Котел “Общ. Котел “Обл. Сливенска

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Съставил: Иво Тачев “П.К. "Искър" “Град: София

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„”
“Експедиция: сдруж. МОЕРПА “Подпис: “ Лист № “Вс.
листа“
“Дата: 20.08.2000 г. “ “ 1 “ 1

Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™
Формат А4

-----------------------------------------------------------------
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за
ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ
(http://www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в
съответствие с този лиценз, е премахната.
Документът е предаден в оригинал на хартиен носител в ГКП на БФСп.
-----------------------------------------------------------------

ip: 85.130.105.*

Добавете каквото искате, но моля ви - спазвайте добър тон! Ако обичате, ползвайте кирилица!
Тема:
Автор:

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 4 милисекунди, изпълнени 7 заявки.

Сайтът е достъпен на адрес caves.4at.info.