Caves :: Пещерите в България :: Истории и коментари

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

ivotachev - Конджова круша05.04.10
Подвеждаща информация
Част от описанието на пещерата и местонахождението не отговаря на действителността. Наличната карта от 1971 г. е с различни мащаби на измеренията, очевидно правена по спомени (обяснимо предвид характера на пещерата и трудността на картирането в нея), неточна и създаваща погрешна представа за морфологията на пещерата.

ip: 85.130.105.*

ivotachev - Леви Шупли камък04.07.09
Десни Шупли камък
Това е входът на Десни Шупли камък, както си личи и по номера.

ip: 85.130.105.*

ivotachev - Тиклица 10303.12.06
Пещерата е затрупана
В тази пещера не може вече да се влиза! Намира се в основата на
венеца с Мадарския конник, прибл. северно от него на 5 мин. През 2003
г. бе установено, че почти изцяло се е срутила. През 2004 г. цялата
околност беше силно изменена след голямо срутване на скали от венеца,
така че сега не е ясно дали изобщо може да бъде намерен входът.

ip: 85.130.105.*

ivotachev - Дендритната пропаст27.11.06
Гл. картировач
Гл. картировач: Цветан Остромски, 2003 г.

ip: 85.130.105.*

ivotachev - Паметково19.08.06
Техническо описание
Отвеси: P6
Необходим алпийски инвентар:
2 бр. пещерни стълби или въже 40 м, 2 тел. примки, 2 карабинера,
прусек 5 м.

Специална екипировка: не
Налична стационарна екипировка: не

Специфични особености:
Проходна - долният вход излиза директно в скалния венец. Без
осигуровка може да се стои само на дъното на входния отвес!

----------------------------------------------
Извадка от документа, предаден в ГКП. Извинявам се, ако изглежда
неподредено - този документ съм го правил по (и до-)сега действащите
изисквания за документация на пещери ;-)

-----------------------------------------------------------------
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за
ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ
(http://www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в
съответствие с този лиценз, е премахната.
Документът е предаден в оригинал на хартиен носител в ГКП на БФСп.
-----------------------------------------------------------------

ip: 85.130.105.*

ivotachev - Дракула07.05.06
Уточнение
Името на рекичката е Дракона, което разбрах доста по-късно. Погрешно
указаното от зав. ГКП наименование на реката даде името на пещерата.
Това обяснява малко странното за България име.

ip: 85.130.105.*

ivotachev - Кървавата дупка06.05.06
За разкопаване!
Пещерата е перспективна за продължение! В момента галерията е
затрупана с кубици изкопана пръст от иманяри.

ip: 85.130.105.*

Иво Тачев - Пропаст Ямата15.04.06
Техническо описание
П Р О П А С Т

с. Лакатник, обл. Софийска


Техническо описание:

-----------------------------------------------------------------------------------
Отвеси Въже Разст. Екипировка и оборудване на пропастта
-----------------------------------------------------------------------------------
P29 40 м. Подвеждащ парапет от ниско дърво на 4
м от входа
Осн. закр. с примка на чатал на
голямо дърво
до входа
на 1,5 м У-закр. с две примки от двете големи
дървета
над отвеса

-----------------------------------------------------------------------------------
Р18 26 м. Подв. парапет на планка и СПИТ на
дясната
стена над сляп отвес
Основно У-закр. над отвора на отвеса
на
2 СПИТ-а (отляво)

-----------------------------------------------------------------------------------Необходим инвентар за проникване:
---------------------------------

Въже: 1 бр. Х 40 м + 1 бр. Х 26 м или едно цяло 75 м
Карабинери: 6 бр.
Планки: 2 бр.
Удължители: 1 бр.
Примки платнени: 3 дълги, 2 къси
љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ
“ БФС Техническо
описание “
ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Пещера: ПРОПАСТ “Класиф.№

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Синоними:
Пропасттъ “
ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Селище: с. Лакатник “Общ. Своге “Обл.
Софийска “
ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Съставил: Иво Тачев “П.К. "Искър" “Град:
София “
ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„”
“Експедиция: курс "Пещерняк" “Подпис: “ Лист № “Вс.
листа “
“Дата: 09.04.2006 г. “ “ 1 “
1 “
Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™
Формат А4

-----------------------------------------------------------------
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за
ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ
(http://www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в
съответствие с този лиценз, е премахната.
-----------------------------------------------------------------

ip: 85.130.105.*

Иво Тачев - Запетайката15.04.06
Описание на достъпа, ГМО и ТО
З А П Е Т А Й К А Т А

мах. Лозето
общ. Гложене, Ловешка област

Описание на достъпа

Пропастта се намира на южния склон на Гарванишкия масив между
мах.
Лозето и мах. Каменна могила (левия геогр. бряг на р. Вит),
приблизително
срещу мах. Асен. Входът е разположен на около 10 м денивелация над
старата
речна тераса в нискостеблена гора от бук и габър, върху каменна плоча
без
характерни особености. Формата му наподобява ключалка с размери
приблиз.
0,7 Х 0,5 м и води отвесно надолу, като бързо се разширява.
Пропастта е открита през есента на 2002 г. по сведения от
местен човек.
До пропастта се достига откъм мах. Каменна могила по почвен път
-
изоставеното ж.п. трасе Зл. Панега - Тетевен, следящо левия склон на
долината
на р. Вит, по посока ЮЗ към мах. Лозето, като разстоянието от мах.
Каменна
могила е около 1200 м. На 30 м след подминаването на устието на
странично дере
се навлиза в гората нагоре по склона и се търси входът на около 10 м
денивелация над пътя. Възможно е по черния път дотук да се достигне с
лека
кола.
Входът е маркиран с номера на пещерата.

Засечени азимути:
1. от входа на пропастта към опорния ел. стълб 110kV на левия
бряг на р.
Вит, малко под мах. Асен: 80ё
2. от входа на пропастта към училището в мах. Асен: 160ё

Геоморфоложко описание

Пропастта представлява вертикална диаклаза с приблизително
направление
NE-SW. Дъното й е с наклон по посока NЕ и е покрито с каменни
отломки. На
различни нива на отвеса има площадки от заклещени камъни. В долната
част на
отвеса стените са натечени с калцитна кора, а ширината между тях е от
0,6 м
до 1,5 м. Забелязано е наличие на троглобионтна фауна по стените.

Техническо описание

P21 27 м Подвеждащ парапет на дърво
Осн. закрепване изнесено с примка от дърво до нач. на
отвеса
Протектори на три места
Необходим инвентар: въже: 27 м; 1 - 2 телени примки; 3 протектора.
* Най-ниската точка на пропастта се достига като въжето се спуска
максимално
"надясно" - посока NE.
* Има опасност от падащи камъни! Пропастта не е екипирана за единично
въже!


љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ
“БФС ОД,ГМО,ТО Описание на достъпа,геоморф. описание,техн. описание

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Пещера: ЗАПЕТАЙКАТА “Класиф.№

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Синоними:

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Селище: мах. Лозето “Общ. Гложене “Обл. Ловешка

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Съставил: Иво Тачев “П.К. "Искър" “Град: София

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„”
“Експедиция: "МОЕРПА" “Подпис: “ Лист № “Вс.
листа“
“Дата: 28.04.2003 г. “ “ 1 “
1 “
Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™
Формат А4

-----------------------------------------------------------------
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за
ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ
(http://www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в
съответствие с този лиценз, е премахната.
Документът е предаден в оригинал на хартиен носител в ГКП на БФСп.
-----------------------------------------------------------------

ip: 85.130.105.*

Иво Тачев - Дракула15.04.06
Описание на достъпа и ГМО
Д Р А К У Л А

с. Разбоище
Софийски окръг


Местонахождение

Пещерата се намира на десния бряг на р. Дракула - ляв приток на
р.
Нишава, който се влива под ж.п. спирка Чепърлинци. Подходът е от ж.п.
спирка Чепърлинци нагоре срещу течението на р. Дракула (посока И-ЮИ).
След около 30 мин. се достига до втори поред остър завой на реката
срещу
течението, след който се изкачва косо нагоре по чакълести скални
улеи.
Входът на пещерата се намира на височина около 60 м над реката в
средната
част на скален венец с изложение на изток. Входът е голям и се вижда
отда-
лече, но не и откъм посоката, от която се идва. Входът е маркиран с
боя.
Ако под пещерата се продължи нагоре срещу теченито на реката, след
около
20 мин. се достига до природната забележителност водопад Котела.

Засечени азимути от входа на пещерата към:

върха на хълма между р. Дракула и неин ляв периодичен приток:
140 гради
телеграфен стълб зад водопада Котела (посока
гр.Годеч/кв.Туден):
115 гради
телеграфен стълб по посока на махалата над периодичния ляв
приток
на р. Дракула: 155 гради.


Геоморфоложко описание

Пещерата е суха, хоризонтална/възходяща (дълж. 42 м) и се
намира в
горната част на скален венец
на масива, изграден от триаски варовици. Входът е широк и висок свод.
Навът-
ре пещерата е с висока основна галерия, завършваща с наклонен
възходящ комин.
Има едно късо и тясно разклонение в ляво. Подът е покрит с пръст и
дребни
скални късове; в края на пещерата подът е глина, като от комина се
стичат
капки вода и стените и подът му са кални. Няма вторични карстови
образувания.
Няма следи от силно мразово изветряне и срутвания във вътрешността на
пеще-
рата. Входът на пещерата е ползван от овчари за подслоняване на
овцете.

Литература

Владимир Попов, Владимир Бешков - "Котела", сп. "Природа и знание",
бр.7,
1982 г., с. 31, София

љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ
“ БФС ОД/ГМО Описание на достъпа и Геоморфоложко описание “
ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Пещера: ДРАКУЛА “Класиф.№

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Синоними:

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Селище: с. Разбоище “Общ. Драгоман “Окр. Софийски

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Съставил: Иво Тачев “П.К. "Искър" “Град: София

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„”
“Експедиция: Курс "Пещерняк" “Подпис: “ Лист № “Вс.
листа“
“Дата: 13.04.1997 г. “ “ 1 “ 1

Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™
Формат А4

-----------------------------------------------------------------
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за
ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ
(http://www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в
съответствие с този лиценз, е премахната.
Документът е предаден в оригинал на хартиен носител в ГКП на БФСп.
-----------------------------------------------------------------

ip: 85.130.105.*

Иво Тачев - Андрова дупка15.04.06
Описание на достъпа, ГМО и ТО
А Н Д Р О В А Д У П К А

с. Кунино
Врачански окръг


Местонахождение

Пропастта се намира в местността "Манастирското", на около 30
м по азимут 384 гради от Черешов въртоп. Входът е открит с
разкопаване в подножието на отделен храст. Представлява елипсовиден
вертикален отвор с размери 60х45 см. Няма характерни ориентири на
мест-
ността. Няма видимост към характерни обекти за топографско
привързване.
Входът е изкопан в тревист терен и не е маркиран.
Достъпът до района е от ж.п. гара Кунино нагоре върху скалните
венци (на СИ) - за около 1 час, или по черен път, отклоняващ се
вдясно
от шосето Кунино - Реселец след кариерата над с. Кунино.


Геоморфоложко описание

Пропастта представлява кладенец с дълбочина 8 м. Входният отвор
е
тесен, но надолу пропастта се разширява, като дъното е елипсовидно с
размери 2,5х2 м. Дъното е покрито с пясък и глина, с ясни следи от
воден поток, губещ се в цепка, запълнена с наноси. Пропастта е суха,
типично диаклазна. Има следи от вторично калциране по стените и пода
-
по стените има дендрити.

Техническо описание

------------------------------------------------------------------
Отвеси Въжета Екипировка и оборудване на пропастта
------------------------------------------------------------------
Р8 - Пещерна стълба, закрепване с примка и
карабинер за храст близо до отвора, второ
закрепване до входа с дълъг клин в пръстта.
------------------------------------------------------------------

Общо необходим инвентар за проникване в пещерата:
пещерна стълба: 10 м, примки: 2 бр., карабинери: 1 бр., дълъг клин
или шило.
љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ
“ БФС ОД/ГМО Описание на достъпа и Геоморфоложко описание “
ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Пещера: АНДРОВА ДУПКА “Класиф.№

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Синоними:

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Селище: с. Кунино “Общ. Роман “Окр. Врачански

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Съставил: Иво Тачев “П.К. "Искър" “Град: София

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„”
“Експедиция: сдруж. МОЕРПА “Подпис: “ Лист № “Вс.
листа“
“Дата: 02.05.1997 г. “ “ 1 “ 1

Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™
Формат А4

-----------------------------------------------------------------
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за
ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ
(http://www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в
съответствие с този лиценз, е премахната.
Документът е предаден в оригинал на хартиен носител в ГКП на БФСп.
-----------------------------------------------------------------

ip: 85.130.105.*

Иво Тачев - Нишана15.04.06
Описание на достъпа и ТО
Н И Ш А Н А

с. Бистрец

Врачанско

1.Местонахождение и достъп.

Пропастта се намира в основата на наклонена скална група на
СИ склон на рида "Калето" недалече от кошарата при пропастта "Змеева
дупка". До кошарата се стига по маркираната пътека от с. Бистрец за
х. "Леденика" (2ч. и 30 мин.) или от х. "Леденика" през м. "Барките"
по същата пътека, но в обратна посока (2ч.). Точното разположение на
входа е на 515 м от кошарата по азимут 315 гради и денивелация +78 м.
От кошарата се тръгва по недобре очертана и на места губеща се пътека
през ниска и труднопроходима растителност. При наближаване на
пропастта
пътеката върви успоредно на ниски скални групи и венци в гора от
нисък
габър. Входът е тясна цепка с характерна карна яма (дълбока около 1
м)
пред нея и иманярски изкоп на няколко метра встрани. Входът е
маркиран
с номер.

2.Техническо описание.

------------------------------------------------------------------
Отвеси Въжета Екипировка и оборудване на пропастта
------------------------------------------------------------------
S4 5 м. На скален клин + примка 1 м преди
камината (за осигуровка)
------------------------------------------------------------------
Р17 24 м. Подв. парапет с примка на образуванията
зад отвора на отвеса
Осн. закр. СПИТ в тесняка над отвеса
------------------------------------------------------------------

љ„„„„‚„„„‚„„„„„„„„„„‚„„„„„„‚„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„Џ
ѓ„„„„—„„„—„„„„„„„„„„—„„„„„„—„„„„”
“Лиcт“
ѓ„„„„—„„„—„„„„„„„„„„—„„„„„„—„„„„” БФС ОД/ТО
ѓ„„„„”
“Изм.“Бp.“ № нa дoк.“Пoдпиc“Дaтa“ “
2 “
Ђ„„„„Ѓ„„„Ѓ„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„Ѓ„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„™
Формат А4

-----------------------------------------------------------------
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за
ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ
(http://www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в
съответствие с този лиценз, е премахната.
Документът е предаден в оригинал на хартиен носител в ГКП на БФСп.
-----------------------------------------------------------------

ip: 85.130.105.*

Иво Тачев - Храма15.04.06
Описание на достъпа и ТО
Х Р А М А

местн. "Зеленич"

гр. Котел

Бургаска област1.Местонахождение и достъп.

Пропастта се намира на рида "Билярника" в близост до заслона
"Зеленич", който се намира на пътя от гр.Котел за с.Кипилово
на около 10 км от града и на 4 км преди горското стопанство. От пътя
се тръгва вдясно по широката пътека за пещ. "Приказна". Подминава се
отклонението за "Приказна" и в местността "Хайдушкото кладенче" се
продължава по стар горски път, който навлиза във възрастна букова
гора и върви по протежението на широк дол. След около 10 мин. се
достига до стеснение на дола. Входът на пропастта е малък, с
триъгълна форма и се намира в основата на нисък скален венец вдясно
от началото на стеснението на дола, на около 10 м височина. Горният
вход е върху венеца.


2.Техническо описание.

------------------------------------------------------------------
Отвеси Въжета Екипировка и оборудване на пропастта
------------------------------------------------------------------
Р10 12 м. Осн.закр. с две примки около скален блок
на входа.
Межд. закр. СПИТ на -5 м
------------------------------------------------------------------
Р11 16 м. Подв. парапет на СПИТ на 1 м вдясно
преди
тесняка
Осн. закр. с примка около скален издатък
над отвеса.
! Дъното на отвеса е езеро с дълбочина 1
м!
------------------------------------------------------------------


љ„„„„‚„„„‚„„„„„„„„„„‚„„„„„„‚„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„Џ
ѓ„„„„—„„„—„„„„„„„„„„—„„„„„„—„„„„”
“Лиcт“
ѓ„„„„—„„„—„„„„„„„„„„—„„„„„„—„„„„” БФС
ѓ„„„„”
“Изм.“Бp.“ № нa дoк.“Пoдпиc“Дaтa“ “
2 “
Ђ„„„„Ѓ„„„Ѓ„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„Ѓ„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„™
Формат А4

-----------------------------------------------------------------
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за
ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ
(http://www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в
съответствие с този лиценз, е премахната.
Документът е предаден в оригинал на хартиен носител в ГКП на БФСп.
-----------------------------------------------------------------

ip: 85.130.105.*

Иво Тачев - Голямата хумба15.04.06
Описание на достъпа
Г О Л Я М А Т А Х У М Б А

гр. Котел
обл. Сливенска


Местонахождение

Пропастта се намира на стръмния северен склон на основното ста-
ропланинско било, прибл. на разстояние 60 м и денивелация -25 м от
би-
лото, под старата пътека Ком - Емине.

Достъпът до района е от разклона вдясно от пътя за м. Зелениче
в
м. Пиздра. Тръгва се по черния път, който е подход и за м. Билярника.
Подминава се м. Билярника и се продължава нагоре по черния път. След
няколко серпентини пътят подминава над поляна с останки от чешма с
бетонено корито. Пътят криволичи стръмно в прибл. посока ЗСЗ. След
подминаване на останки от кошара се достига до превал. До тук може да
се достигне с автомобил с добра проходимост и при сухо време. На това
място се отделяме от пътя и тръгваме напред през превала, пресичайки
както него, така и долчината след него (м. Турската нива), и се
изкач-
ваме на отсрещното било (на вр. Гераните), по което минава старата
пъ-
тека Ком - Емине. Тръгваме по нея наляво (на запад). След около 200 м
пътеката е вече излязла от гората и сме на открито било. Тук вляво от
пътеката има характерна група от 4 бука. Пътеката следи релефа на
билото
и от 4-те бука започваме нестръмно изкачване (посока ЮЗ) по нея.
Входът
на пропастта се търси тук, под пътеката, непосредствено над границата
на
гората, под ясеново дърво. Самият вход представлява четириъгълник,
раз-
положен в наклонената плоскост на склона, с размери 1,5м Х 2,5м. В
самия
вход има израснал лесков храст. Отвесът започва от входа на
пропастта.
От входа на пропастта има пряка гледка към гр. Омуртаг.

Измерени азимути:
- към вр. Гераните: 76 градуса
- към вр. Чашка: 260 градуса
- от групата от 4 бука към пропастта: 334 градуса
- от отделен стар сух бук под пътеката към пропастта: 270 гр./разст.љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ
“ БФС Описание на достъпа

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Пещера: ГОЛЯМАТА ХУМБА “Класиф.№ “
ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Синоними:

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Селище: гр. Котел “Общ. Котел “Обл. Сливенска

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
“Съставил: Иво Тачев “П.К. "Искър" “Град: София

ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—
„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„”
“Експедиция: сдруж. МОЕРПА “Подпис: “ Лист № “Вс.
листа“
“Дата: 20.08.2000 г. “ “ 1 “ 1

Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™
Формат А4

-----------------------------------------------------------------
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за
ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ
(http://www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в
съответствие с този лиценз, е премахната.
Документът е предаден в оригинал на хартиен носител в ГКП на БФСп.
-----------------------------------------------------------------

ip: 85.130.105.*

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 0.03 секунди, изпълнени 4 заявки.

Сайтът е достъпен на адрес caves.4at.info.