Caves :: Пещерите в България :: Истории и коментари

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

Zhivko - нерегистриран - Темната дупка09.01.06
kvi 4ushki
Това чудо на природата единодушно го нарекохме "Сепиятя". Чушките са на полето!

ip: 213.240.199.*

Живко - нерегистриран - Манастирище 429.12.05
рисунките
Чух, че въпросните рисунки са фалшификат. Дори академици които са вършали из района познавали местния "художник". Може ли някой да разкаже нещо по-подробно за случая.

ip: 213.240.199.*

Живко - нерегистриран - Духлата03.12.05
За имената в пещерите
Принципно в картите на пещерите се изписват наименованията на отделни места, зали и тн. Особено когато картите са съставени от първопроходците. Това е уточнение, а не заяждане. Разбира се и аз смятам, че не тук е мястото да се качват карти, зада ориентират туристи. Картите по скоро служат за по нататъшното изследване на потенциал, морфология и тн. на пещери и райони.

ip: 213.240.199.*

Живко - нерегистриран - Партизанската пещера24.11.05
Картировка
А пък ги картираха пещерняците от клуб Хеликтит - София. Публикувани са в годишния бюлетин на клуба.

ip: 213.240.199.*

Живко ПК Хеликтит - нерегистриран - Темната дупка21.11.05
Запитване към г-н Калин
Бихте ли ми казали откъде имате тази карта и повече инфо за нея. Кой
я е правил и кога. Предварително благодаря.
е-mail: zhivkopetrov@abv.bg

ip: 213.240.199.*

От Живко - нерегистриран - Темната дупка23.10.05
Връзка Водопад-Скрито езеро
В процеса на прекартирането е прекарана антена откъм водопада. Повече инфо може да получите от Ясен. Втора връзка е осъществена от Водопада към т.н. Лабиринт на смъртта, през тесняк. Непотвърдени сведения има за преминаването му от членове на п.к. Черни връх.

ip: 213.240.199.*

Живко - нерегистриран - Темната дупка17.10.05
към Хинко
Кат ги докартираме, ще покажем на аудиторията

ip: 213.240.199.*

Живко - нерегистриран - Чавките04.10.05
Нова карта
Пропастта е прекартирана от пещерняци от ПК Хеликтит. Предстои предаването на картата в ГКПБ.

ip: 213.240.199.*

Живко - нерегистриран - Чичовци13.09.05
На кой са картите
Ето някои неща които засягат и нас пещерняците

ЗАКОН за авторското право и сродните му праваОбн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г., в сила от 1.08.1993 г.,изм., бр. 63 от 5.08.1994 г., изм. и доп., бр. 10 от 27.01.1998г., бр. 28 от 4.04.2000 г., в сила от 5.05.2000 г., доп., бр. 107от 28.12.2000 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., в силаот 1.01.2003 г.кн. 7/93 г., стр. 7; кн. 2/98 г., стр. 7; кн. 5/2000 г., стр. 15;кн. 1/2001 г., стр. 7; кн. 9/2002 г., стр. 7т. 12, р. 5, № 333
...............
Глава втора
ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО
Закриляни обекти
......................
8. проекти, карти, схеми, планове и други,отнасящи се до архитектурата, териториалнотоустройство, географията, топографията,музейното дело и която и да е област нанауката и техниката;
........................
Глава трета
НОСИТЕЛИ НА АВТОРСКО ПРАВО
Автори и други носители на авторско прав

Чл. 5. Автор е физическото лице, в резултат начиято творческа дейност е създаденопроизведение. Други физически или юридическилица могат да бъдат носители на авторскоправо само в случаите, предвидени в тозизакон.
..........................
Глава шеста
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО
Общо правило
Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Авторскотоправо се закриля, докато авторът е жив иседемдесет години след неговата смърт.(2) При произведения, създадени от двама иповече автори, срокът по ал. 1 започва да течеслед смъртта на последния преживял съавтор.

ip: 213.240.199.*

Живко - нерегистриран - Банковица09.08.05
Едно нужно уточнение
Хеликтитци бачкат в Банковица не от 4 а от близо 20 години.
Пещерата е прекартирана от клуба с помоща на теодолит. По късно картата е дигитализирана в кад среда

ip: 213.240.199.*

Шамил - нерегистриран - Гаргина дупка17.07.05
Прекартиране
Картата на дупката е коригирана от К. Данаилов, Н. Свещаров, Ж. Петров (членове на ПК Хеликтит) и К. Спасов през 2003 г. По цялата ос бе прокарана нова антена с маркшайдерска бусола (висяща). При налагане на антената към картата бе установено значително отклонение. Новата карта е получена чрез привързване на "старите" стени към новата антена.Картата е нанесена на топографията и има GPS координати.
Аре сас здраве!

ip: 213.240.199.*

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 0.03 секунди, изпълнени 4 заявки.

Сайтът е достъпен на адрес caves.4at.info.