Caves :: Пещерите в България :: Истории и коментари

Търсене:

ВХОД | Регистрация | Начало | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

ivotachev - Елата30.06.08
Езерото не е сифон
В Елата няма перспектива за такива занимания, но пък в района са Каците и техният краен сифон си чака майстора (според мен е тесен и мътен, но според други е идеален).

ip: 195.69.110.*

Иво - нерегистриран - Снежанка10.08.07
За noemyn
Всички пещери в околността могат да се посещават, стига човек да успее да ги намери и да се отнася към тях с уважение. Благоустроена е само Снежанка, но интересни са и Юбилейна (по-отдалечена нагоре срещу реката, по-тясна, но с много образувания) и Старата Нова (близо долу до шосето, широка, с обеми, но може да е пълна с вода).

ip: 195.69.110.*

ivotachev - Кървавата дупка30.10.06
Трудна за намиране
За десетина години местността около пещерата се е променила драстично. В момента входът е изцяло закрит от израстналите наоколо гъсти люлякови храсти и трънаци. Това прави намирането на пещерата почти невъзможно без отлично познаване на местоположението й или GPS координати.
Синоним: Магаретарника (възможно е да се дублира с другата пещера в землището със същото име).

ip: 195.69.110.*

ivotachev - Ямата17.07.06
Достигане до пещерата
Пещерата се намира на самото главно скално ребро под поляната с останките от кошара (вж. описанието на пещерата Хралупа и приложените GPS координати на ориентири по пътя), на около 50 м денивелация под останките от кошара. От кошарата се върви по самото ребро, а където е невъзможно - от лявата му (И) страна. Входът е голям, но не се забелязва, когато се подхожда към него отгоре по реброто.
Да се има предвид, че за достигането на тази красива пещера (както и на Хралупа) са нужни голямо желание, достатъчно време, GPS приемник, здрави крака и други части на тялото!

ip: 195.69.110.*

ivotachev - Процепа05.05.06
Открита и картирана на 02.06.2003 г. по време на Нац. експедиция "Мадарско плато 2003", орг. от САК "Хадес" - Шумен.
Първа публикация: Мирчева, М., Здр. Илиев, "Пещерите в Мадарското плато", САК "Хадес", Шумен, 2004.
Документите с автор/гл. картировач Иво Тачев се предоставят за ползване при условията на Лиценз за свободна документация на ГНУ (http://www.gnu.org/licenses/fdl.html). Информацията, която не е в съответствие с този лиценз, е премахната.
Документът е предаден в оригинал на хартиен носител в ГКП на БФСп. Няма оригинал във векторен файлов формат.

ip: 195.69.110.*

ivotachev - Соколица 602.05.06
Без карта
Пещерата се нуждае от прекартиране. Наличната в ГКП карта не отговаря на изискванията.
Същинският вход на горния етаж е труднодостъпен - на около 10м височина в скалния венец. Достъпът е по тясна камина в диаклазата долу.

ip: 195.69.110.*

Иво Тачев - нерегистриран - Камбанките18.01.06
Разломите
Брех, тоя разлом на Камбанките го имало на картинка! А на експедицията аз откривах топлата вода с багети - само за да установя точно същото като на тази илюстрация...
Мдаа, водата на Камбанките трябва да излиза някъде до р. Триградска, над Гьоврен. Но къде точно е изворът?

ip: 195.69.110.*

Иво Тачев - нерегистриран - Ел Сагуаро09.01.06
Публични данни
Не съм член на УС, нито на Комисията по информатика (за последното си имам съображения).
Не е проблем публикуване тук на данни, които:
- са публикувани от автора си (ако се задълбочим тук, навлизаме в сложни технически и морални подробности);
- са публикувани вече другаде (сайт, книга и т.н.);
- информация от ГКП, за която има изрично съгласие на автора за публикуването й (разбира се, със задължително указване на автора). Такива засега (доколкото съм проверил преди време) са само данните за пещери от демото на http://escort.dyndns.biz. За такива аз лично бих счел и вече публикуваните, които от публикацията са влезли в ГКП. Такива са и координатите, публикувани в сайта на "Кейвинг".
Това, разбира се, е мое тълкувание - тези неща не са казани в Правилника за... на БФСп.
"Коментарите да стават описания и да носят името на автора си" - да, мисля, че такава е идеята поначало. И без туй и досега нямаше съответствие на данните тук и в ГКП.
Колкото за координатите: всеки може да изпраща, като укаже името си. Геоданните вече не са секретни. Още веднъж ме учудва появяването тук на информация, която би трябвало да постъпи в ГКП, колкото и аз лично да съм молил за това, но не би... Все пак, този сайт не е проектиран с цел попълване на ГКП и извличането на информация с такава цел от него е трудоемка ръчна работа. Затова на мене лично ми се иска някой ден да има сайт именно с цел онлайн попълване на информацията в ГКП, но нямам време да се заема аз с това.

ip: 195.69.110.*

Иво Тачев - нерегистриран - Ел Сагуаро09.01.06
За данните в caves.4at.info
Наистина е жалко, че това начинание се провали - подобен сайт е хубаво да има, независимо дали "под шапката" на БФСп или не (моите лични предпочитания са за първото). Но това не е изненадващо - поначало идеята не можа да се реализира напълно, тъй като данните на "източника" до голяма степен бяха променяни съобразно личното мнение и виждания на Хинко. Между другото, след като "източникът се е оттеглил", защо по страниците продължават да се мъдрят координати на пещери (дебна отдавна, но не съм видял някой потребител да е пуснал координати в сайта, а наличните са до болка познати... и май не съвсем верни)? Но подаваната от потребителите информация в много случаи беше ценна и през този сайт достигнаха някои данни до ГКП (на мен това явление ми е необяснимо, но...). Така че, източникът за много от информацията бяха самите потребители на сайта.
Колкото до първоначалният "източник", самият той не се е "оттеглял" - това е ГКП към БФСп, за която си има правилник за ползване (за пояснение си позволявам да го перефразирам накратко: "Информацията в ГКП към БФСп не е за свободно публично ползване"). Доколкото знам, на последното си заседание УС на БФСп по повод на caves.4at.info неофициално е обърнал внимание да се спазва този правилник. Но моята информация е от втора ръка. Считам, че е редно по въпроса да има пряко мнение от член на УС на БФСп, независимо дали тук или в сайта на федерацията. Има думата и комисията по информатика към БФСп - от нея се очакват качествените, смислени и технически обосновани предложения по въпроса.
Накратко: мисля, че някакъв подобен сайт *трябва* да съществува.

ip: 195.69.110.*

Иво Тачев - нерегистриран - Трънката12.12.05
Стар номер
Това е стар (вече невалиден номер) на пещера. Номера над 4500 с надпис "БФПД" са очевидно стари и невалидни.

ip: 195.69.110.*

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 0.03 секунди, изпълнени 5 заявки.

Сайтът е достъпен на адрес caves.4at.info.